Услуга

Детската нефрология и хемодиализа е раздел от педиатрията. В интерес на грижите за болните деца, научната дейност и обучението детската нефрология е приета за отделна педиатрична специалност
дете

Детската нефрология и хемодиализа е раздел от педиатрията. В интерес на грижите за болните деца, научната дейност и обучението детската нефрология е приета за отделна педиатрична специалност.

В рамките на отделенията по детска нефрология и хемодиализа се диагностицират и лекуват различни проблеми свързани с всички вродени и придобити заболявания на отделителната система при деца и юноши.

Прилагат се:

• диализно лечение
• хемодиализа
• перитонеална диализа при деца с хронична бъбречна недостатъчност
• предтрансплатационна подготовка
• посттрансплатационно наблюдение при деца с бъбречна трансплантация
• функционална и образна диагностика на заболявания на отделителната система при децата
• други

Детският нефролог е педиатър, специализирал в областта на диагностиката, профилактиката и лечението на деца с бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност.

Той владее методите на извънбъбречно очистване на кръвта при деца с терминална бъбречна недостатъчност, както и постоперативното проследяване и лечение на болните след бъбречна трансплантация.

Детската нефрология и хемодиализа е клинична специалност, която изучава етиологията, патофизиологията, патоанатомията, клиниката, диагностиката, превенцията и лечението на бъбречните заболявания в детската възраст.

Детският нефролог трябва да владее снемането на анамнеза и обективен статус на деца с бъбречни заболявания, да интерпретира резултатите от образната диагностика на отделителната система, да е запознат с бъбречната хистопатология и да я интерпретира, да може да прилага методите за функционална диагностика на отделителната система.

Той трябва да познава и да прилага съвременните схеми за лечение на заболяванията на отделителната система, включително гломерулните и тубуларните нарушения, нарушенията на водно-електролитната и алкално-киселинната обмяна, артериалната хипертония.

 

2015-12-27T18:47:31+01:00
Моля изчакайте!