Услуга

Гръдната хирургия обхваща диагностиката и хирургичното лечение на някои заболявания на бронхо-белодробната система, плеврите, гръдната стена, медиастинума, хранопровода, диафрагмата и гръдната травма
бели дробове

Гръдната хирургия обхваща диагностиката и хирургичното лечение на някои заболявания на бронхо-белодробната система, плеврите, гръдната стена, медиастинума, хранопровода, диафрагмата и гръдната травма.

Тази специалност се утвърди като една от основните специалности в хирургията у нас.

Гръдната хирургия обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош. Тя се занимава с болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.

Гръдната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, травматология, онкология и трансплантология.

Гръдните хирурзи са специално квалифицирани в лечението на хирургичните усложнения при болести на гръдния кош и локализирените в него органи и системи. Те са също подготвени да подпомогнат решаването на проблеми в областта на гръдната патология, произлезли в хода на лечението на тези болести от специалисти в областта на вътрешната медицина, педиатрията, гастроентерологията, неврологията, онкологията, травматологията, трансплантологията и други.

Гръдната хирургия включва всички открити, ендоскопски и видео-асистирани оперативни намеси при деца и възрастни. Такива са операции с резекция, реконструкциа, сутура и биопсия на бял дроб; операции на гръдната стена и плеврата-резекция и реконструкция на гръдната стена за неоплазма; декортикация и дренаж при емпием; торакопластика; реконструкция на пектус екскаватум, пектус каринатум и други деформации на гръдната стена, както и лечението на травматичния гръден капак.

2016-02-28T10:05:01+01:00
Моля изчакайте!