Background Image
Clinic Image

Лечебното заведение започва своята дейност на 01.07.1992 г. Първоначално се развива поликлинична дейност, като в болницата се откриват 16 поликлинични кабинета. На 06.05.1993г. болницата е регистрирана като дружество с ограничена отговорност – „Частна болница – Сливен” ООД.

Дейността се допълва като се разкриват две нови отделения – хирургическо и акушеро-гинекологично отделение. До декември 1998г. болницата е разположена под наем на два етажа от сграда, намираща се на ул. „Лъвова чешма” N:2. През декември 1998г. се преустройва закупената от Д-р Пенко Пенков сграда, намираща се на ул. „Хаджи Димитър” N:19. С приемането на закона за лечебните заведения през 1999г. „Частна болница – Сливен” ООД е пререгистрирана като „Специализирана болница за активно лечение по акушерство, гинекология и онкология” ООД.

От 31.10.2000г, с решение на Сливенски окръжен съд, се преименува на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология” ООД. На 02.08.1999г. се регистрира „Диагностично-консултативен център – Сливен” ООД, разполагащ със специализирани кабинети от 17 специалности. В последствие се учредява и „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен” ООД, регистрирана на 22.02.2000г.

През 2002 г. се регистрира „Специализирана болница за активно лечение по хирургия – Сливен” ООД. Всички лечебни заведения се помещават на ул.”Хаджи Димитър” №19, където са до 2007 г. През 2007 г. е построена нова сграда на ул.”Димитър Пехливанов” №5, в която се поместват всички дружества. Горепосочените в кратката история лечебни заведения „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология”ООД и „Специализирана болница за активно лечение по хирургия” ООД към настоящия момент са отделения в структурата на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД.

С разрешение от Министерство на здравеопазването на Република България, МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен е с функции на районна болница, като е определена отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност за срок от 5 години.

 • Акушерство и гинекология
 • Анестезиология и реанимация
 • Гастроентерология
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична алергология и детски болести
 • Клинична лаборатория
 • Клинична токсикология
 • Неврохирургия
 • Неонатология
 • Образна диагностика
 • Ортопедия и травматология
 • Очни болести
 • Ревматология
 • Съдова хирургия
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хирургия
ПенковУправител на МБАЛ "Хаджи Димитър" - гр.Сливен
 • Нервни болести
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
Hospital Адрес : град Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ 5

Адрес: Гр. Сливен ул. Д. Пехливанов N5

  

Телефон за връзка: Регистратура 044/618000; 044/ 618200

  

Неотложна помощ: 044/618024 Факс: 044/618502; 044/662710

  

email: mbal_hadjidimitar@abv.bg

МБАЛ "Хаджи Димитър"
ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ 5
МБАЛ "Хаджи Димитър" - болница на европейско ниво

Онлайн репутация на клиника

Мнения, коментари и оценка за МБАЛ "Хаджи Димитър"

Моля изчакайте!
Само регистрирани потребители могат да използват тази опция.