Услуга

Хистероскопията е минимално инвазивна операция, представляваща директен оглед на кухината на матката с помощта на хистероскоп – инструмент, съчетаващ оптична система и осветително тяло. Използва се ка
Хистероскопия

Хистероскопията е минимално инвазивна операция, представляваща директен оглед на кухината на матката с помощта на хистероскоп – инструмент, съчетаващ оптична система и осветително тяло. Използва се като диагностично средство и хирургичен метод, позволяващ извършването на редица гинекологични операции.

Терминът „хистероскопия” произлиза от сливането на две старогръцки думи „Histeros” (матка) и „scopeo” (да се види) и се отнася до „пряка визуална проверка на маточната кухина”.

Тя се извършва под действието на спинална анестезия, през влагалището посредством въвеждането на хистероскоп (тънък оптичен телескоп) в кухината на матката. За нормалното протичане на операцията e необходимо раздалечаването на предната и задната маточни стени. Това се постига чрез използването на интраоперативен разтвор (Sorbitol/Mannitol 3%).

По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката. Хистероскопията се прави при стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства; за установяване на обилно, продължително или нетипично менструално кръвотечение; повтарящи се спонтанни аборти.

2015-09-29T12:46:43+02:00
Моля изчакайте!