Хирургия на пола

Операции за смяна на пола
Начало        

Хирургическата промяна на пола (sex reassignment surgery) е считана за единствения официално признат от медицината метод за лечение на транссексуалността* и редица психически състояния свързани с нея като депресия, джендър-дисфория и разстройства на личността.

В медицината оперативната промяна на пола се разглежда в два варианта:

• от мъж към жена (mtf)
• от жена към мъж (ftm)

Оперативни техники

Най-общо погледнато хирургическата промяна на физическия пол от мъж към жена (mtf) протича в няколко основни етапа. В първия етап се отстраняват тестисите и част от пениса, пикочният канал се скъсява, от тъканта на главичката на пениса се обособява клитор с активни нервни окончания. Хирургически се оформя влагалище чрез обръщане на кожата на пениса.

Следващият етап е пластика на лабия, за която се използват тъкани от тестисите и пениса, отстранени при първия стадий.

В следващата стъпка, която се предприема, се ползва част от червото за изграждане на вагиналната лигавица. Това е и една от най-сложните хирургични техники при операциите на пола.

При ftm – смяна на пола от жена към мъж – се предприема мастектомия и хистеректомия, последвани от реконструктивни процедури за изграждане на „псевдофалос“, за който може да се използва имплантант от областта на слабините или предмишницата.

Втората техника е считана за по-сложна и времеемка, но показва най-добри резултати от гледна точна на запазването на кръвоснабдяването на имплантанта.

Възможно е поставяне на силиконова протеза за подобряване на еректилната способност.

Принципно операциите могат да бъдат направени без пациентът да губи репродуктивните си функции, присъщи за анатомичния пол, с който е роден. Въпросът за запазването на репродуктивните функции при хирургични операции на пола все още е въпрос на дебат.

История на хирургията за смяна на пола

Смята се, че първата операция за смяна на пола е направена през 1930 г. в Германия на пациент на име Ейнар Вегенер. Тази операция няма успех, като пациентът загива след последваща операция през 1931 г. Първата успешна операция за смяна на пола с съпътстваща хормонална терапия е направена през 1953 г. в Дания на пациента Джордж (Кристина) Йоргенсен.

Особености

Хирургичната намеса при смяната на пола е изключително важна и радикална стъпка, но далеч не е единственият значим фактор за успех на трансформацията.

Психотерапия и психологическа подкрепа

Важно значение имат психотерапията (групова и/или индивидуална), консултации със специалисти, които имат за цел да изяснят подлежащите мотиви и да оценят доколко именно смяната на пола е стъпката, която би подобрила качеството на живот на пациента.

Хормонална терапия

Хормоналната терапия при смяна на пола се провежда за индуциране на вторични полови белези, характерни за противоположния на биологичния (рождения) физически пол на пациента. Прилага се тестостерон за транс-мъжете и естроген и антиандрогени при транс-жените.

Освен соматичните промени, хормоналната терапия има съществени психо-социални последици.

Подлагането на хормонална терапия за промяна на пола задължително се провежда под супервизията на медицинско лице.

Терапията има значително по-голяма ефективност при започване в по-ранна възраст. Обичайно трансформацията се осъществява с ежедневен прием на хормонална терапия в рамките на две години.

* Според посветената статия в Уикипедия, трансджендър (от trans (лат: през) и gender (анг: пол)) или трансполови личности са хора, чиято полова идентичност не отговаря на пола, който им е приписан при раждането. Трансполовите хора могат да имат полова роля, противоположна на приписаната им при раждането, или да имат полова роля, която да не отговаря на бинарната полова система мъж-жена, като трети пол, интерсексуални, куиър хора. Понякога, но без това да е задължително, трансполовите хора желаят да преминат операция за промяна на пола.

Терминът трансджендър или транполовост се отнасят за личности, чиято полова идентичност не съответства на този, който им е приписан при раждането, както и за личности, които не се вписват в стереотипите за пол, определяни като мъжки и женски.

Много трансполови хора преминават през период на личностно развитие, който включва процес на по-добро разбиране на собствения им образ, самооценка и изразяване. Степента, в която хората се чувстват в синхрон със своя външен вид и приемат своята истинска полова идентичност, се нарича полова съгласуваност.

Хора, които не са трансполови, т.е. при които половата роля отговаря на пола, който им е приписан при раждането, са цисджендър или цисполови.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Библиография и източници:

1. Prince, V.: Men Who Choose to be Women, Sexology, February, pp. 441-444. 1969
2. Ekins, R., King, D.:  Rethinking 'Who put the 'Trans' in Transgender?' - 2004, The Eighth International Gender Dysphoria Conference, Manchester England
3. Center for Human Rights & Humanitarian Law; Washington College of Law; American University (2014). Torture in Healthcare Settings: Reflections on the Special Rapporteur on Torture's 2013 Thematic Report. 
4. Ainsworth, Tiffiny A.; Spiegel, Jeffrey H.: Quality of life of individuals with and without facial feminization surgery or gender reassignment surgery. Quality of Life Research. 2010
5. Wikipedia

 

Партньори и спонсори:

Моля изчакайте!