Хирургия
Хирургия

В екипа на хирургичната клиника работят специалисти, които гледат в една посока – съвременни медицински стандарти.

За нас това е основополагащият принцип на работа. Това, което получават нашите пациенти е персонално внимание в процеса на диагностиране на болестта, лечение според световните хирургични стандарти, връзка с нас  след изписване от клиниката и контрол  в  осъществяване на следоперативното последващо лечение.

В хирургичното отделение  се работи съвременна висцерална хирургия, като рутинно се извършват оперативни интервенции върху черен дроб, жлъчни пътища, панкреас, стомах, тънки и дебели черва. Традиционно в клиниката се оперират болни със заболявания на щитовидна и млечна жлези. Операционния блок разполага със съвременна апаратура за ендоскопска – миниинвазивна хирургия. За региона единствено в тази клиника се извършват безкръвни операции на дебело черво, премахване на жлъчен мехур само през един отвор, както и оперативни интервенции върху черен дроб.

Клиниката разполага с 40 легла в стаи с по две и три легла. Работи по договор със здравната каса за повечето клинични пътеки по-важните от които са: оперативни интервенции на стомах и черва, херния, щитовидна жлеза, млечна жлеза, жлъчен мехур, жлъчни пътища панкреас, кисти и резекции на черния дроб. Приоритет на клиниката е колопроктологията и заболяванията на перианалното пространство, като прилагаме безкръвни методи за лечение на хемороиди и анални фисури. Клиниката е база за обучение на специализанти по обща хирургия.

Ръководител на клиниката е д-р Николай Белев, дм, специализирал в клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия на ВМА – София, под ръководството на доц. Владов. УМБАЛ „Еврохоспитал” е първата болница в страната, в която е въведена програма за лечение на перитонеална карциноматоза чрез Хипертермична интраперитонеална химиотерапия /HIPEC/. Екипът на д-р Николай Белев, дм, лекува вече десетки пациенти по този метод.  

Освен по договор със здравната каса в клиниката се приемат и пациенти за лечение срещу заплащане. Хирургическа клиника има приемен кабинет в Диагностично-консултативния център на болницата. Намира  се на първия етаж – 152 кабинет.

Моля изчакайте!