Услуга

Хирургията идва от древногръцката дума Χειρουργική, Χείρ - ръка и ἔργον – действие, работа. Това е област на медицината, която се занимава с остри и хронични заболявания, които се лекуват с помощта ..
Хирургия

Хирургията идва от древногръцката дума Χειρουργική, Χείρ - ръка и ἔργον – действие, работа. Това е област на медицината, която се занимаващ с остри и хронични заболявания, които се лекуват с помощта на хирургичен метод. Хирургичното лечение се състои от няколко етапа: подготовка на пациента за операция, анестезия (упойка) и операция.

Хирургията включва хирургически подход (разрез на кожата или лигавиците), хирургично лечение на тялото, възстановяване на целостта на тъканите, повредени по време на операция.

Една операция може да бъде разделена на такава с диагностични цели, лечебни или палиативни. Диагностичните операции позволяват на хирурзите да доставят по-точна диагноза и в някои случаи само надежден диагностичен метод може да елиминира напълно болестния процес.

От гледна точка на производителността биват разграничавани два вида операции - спешна и рутинна. Спешните операции изискват незабавно изпълнение (спиране на кървене, трахеостомия, и т.н.). Рутинните операции пък се извършват след подробен преглед на пациента и е необходима подготовка за операцията.

Все по-модерно напоследък е извършването на реконструктивна хирургия. Тя е насочена към „ремонтиране“ или заменяне на засегнатия орган: съдова протеза, изкуствена сърдечна клапа. Също така тези процедури са минимално инвазивни - насочени към свеждане до минимум интервенцията в областта на тялото.

Областите в хирургията са коремна хирургия, гръдна хирургия, урология, андрология, гинекология, неврохирургия, ангиология, сърдечна хирургия, ендокринология, травматология, ортопедия, пластична хирургия, трансплантация, офталмология, лицево-челюстна хирургия, гнойни хирургия, онкология.

 

2016-01-19T20:33:00+01:00
Моля изчакайте!