Физиотерапия и рехабилитация
Физикално лечение и рехабилитация

Отделението работи по медицински стандарт 'Физикална и рехабилитационна медицина'.

Моля изчакайте!