Физиотерапия и рехабилитация
rehabilitacia

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА    

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е разположено в сутерена на болницата. Разполага с 30 легла. Високо квалифициран екип от специалисти работи в модерна и добре оборудвана база, съответстваща на изискванията за съвременна физиотерапия и рехабилитация. Разполага с апарати за ниско-, средно- и високочестотни токове. На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно оздравителна програма.

Обект на лечение са следните групи заболявания:

- Заболявания на централната и периферна нервна система;

- Заболявания на сърдечно-съдовата система;

- Заболявания на опорно-двигателния апарат;

- Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;

- Родова травма на периферна нервна система;

- Детска церебрална парализа.

 

Моля изчакайте!