Background Image
Clinic Image

Университетска многопрофилна болница "Софиямед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.

Болничният комплекс се състои от УМБАЛ "Софиямед"-БЛОК 1 и БЛОК2, и ДКЦ "Софиямед".

Стационарният блок на болницата разполага общо с 582 легла.

В БЛОК 1 се намират повечето от отделенията на лечебното заведение, както и ДКЦ "Софиямед".

Диагностично – консултативен център „Софиямед“

В Диагностично-консултативен център„Софиямед“ се осъществява извънболничното лечение. Центърът разполага с 80 кабинета, в които работят 12 общопрактикуващи лекари и 100 лекари в различни специалности в доболничната помощ. Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети, специализирани медико-диагностични лаборатории:

• Образна диагностика
• Микробиологична лаборатория
• Вирусологична лаборатория
• Клинична лаборатория

ДКЦ „Софиямед“ разполага с всички лекарски кабинети за първични и консултативни прегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата. Диагностично-консултативен център „Софиямед” има сключен договор с НЗОК.

Диагностично – консултативен център „Софиямед“ разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

• висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна томография, ангиография, ядрено-магнитен резонанс и др.);
• лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания;
• ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
• рехабилитационни програми и физикална терапия.
• Електронна администрация на здравния процес, която пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.

ДКЦ „Софиямед“ осигурява високо квалифицирана и специализирана извънболнична помощ по следните специалности:

• АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

• ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И АЛЕРГОЛОГИЯ

• ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРЕЛОГИЯ

• ДЕТСКИ БОЛЕСТИ (ПЕДИАТЪР)

• ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

• ДЕТСКИ НЕВРОЛОГ

• ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА

• КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

• КАРДИОЛОГ

• КЛИНИЧНА ХЕМОТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

• ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ

• МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

• НЕВРОХИРУРГ

• НЕВРОЛОГ

• НЕФРОЛОГ

• ОФТАМОЛОГ (Очни болести)

• ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

• ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

• ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

• ПСИХИАТЪР

• РЕВМАТОЛОГ

• ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

• УРОЛОГ

• УШНО–НОСНО–ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ /УНГ/

• ХИРУРГ / ГРЪДЕН ХИРУРГ

• ХИРУРГ / СЪДОВ ХИРУРГ

• ХИРУРГИЯ НА РЪКА


В БЛОК 2 са съсредоточени отделенията по ревматология, съдова хирургия, ендокринология и медицинска онкология.

Болница "Софиямед", осигурява задължителния комфорт на всеки пациент в стаи с 1, 2 и 3 легла. Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, телевизия и интернет. В стаите е разположена мека кожена мебел, отговаряща на всички санитарни изисквания.

Болницата е оборудвана с най-ново поколение медицинска апаратура на водещи производители.

В университетска болница "Софиямед" практикуват водещи специалисти и професионално избрани специализирани екипи, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.

 • Акушерство и гинекология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Анестезиология и реанимация
 • Артроскопска хирургия
 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Гинекологична ендокринология
 • Гинекология и коремна хирургия
 • Гръдна хирургия
 • Детски болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Ендоскопска урология
 • Ендоскопска хирургия
 • Ендоурология
 • Ехография
 • Инфекциозни болести
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична алергология и детски болести
 • Клинична лаборатория
 • Skin and venereal diseases
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Медицинска онкология
 • Медицинска сестра
 • Неврохирургия
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Обща медицина
 • Ортопедия и травматология
 • Ревматология
 • Рехабилитатор
 • Спешна медицина
 • Спортна травматология
 • Травматология
 • Урология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хирургия
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Ендокринология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Медицинска онкология
 • Онкология
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Клинична патология
 • Обща и клинична патология
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_1101_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Спешно отделение
 • Кардиология
 • Спешна медицина
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_1097_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Неврохирургия
 • Неврохирургия
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Отделение по Ревматология
 • Вътрешни болести
 • Ревматология
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Неврология
 • Нервни болести
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Хирургия
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Кардиолог в Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология
 • Кардиохирургия
 • Кардиология
Репутация:
 • 0.0
 • 0
 • 100
 • 0
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Спешно отделение
 • Спешна медицина
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Артроскопска травматология
 • Ултразвукова диагностика
 • Ортопедия и травматология
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Неврохирургия
 • Неврохирургия
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по Неврохирургия
 • Неврохирургия
 • Съдова хирургия
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Отделение по Ревматология
 • Вътрешни болести
 • Ревматология
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Анестезиология и реанимация
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология
 • Кардиохирургия
 • Кардиология
Репутация:
 • 1.0
 • 0
 • 100
 • 1
ДойчиноваЛекар в Отделение по Съдова хирургия
 • Хирургия
 • Съдова хирургия
Репутация:
 • 2.0
 • 0
 • 100
 • 2
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Отделение по Урология
 • Ехография
 • Урология
Репутация:
 • 20.0
 • 0
 • 100
 • 20
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Отделение по Ревматология
 • Вътрешни болести
 • Ревматология
Репутация:
 • 36.8
 • 0
 • 100
 • 36.8
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник отделение по неврология
 • Нервни болести
Репутация:
 • 46.7
 • 0
 • 100
 • 46.67
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Урология
Репутация:
 • 52.8
 • 0
 • 100
 • 52.8
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Клинична хематология
 • Клинична хематология
Репутация:
 • 54.3
 • 0
 • 100
 • 54.29
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Съдова хирургия
 • Хирургия
 • Съдова хирургия
Репутация:
 • 60.0
 • 0
 • 100
 • 60
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Отделение по гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Гастроентерология
 • Вътрешни болести
 • Ехография
Репутация:
 • 62.0
 • 0
 • 100
 • 62
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Гастроентерология
 • Вътрешни болести
 • Нефрология
Репутация:
 • 70.8
 • 0
 • 100
 • 70.8
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Вътрешни болести
Репутация:
 • 74.7
 • 0
 • 100
 • 74.67
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по Артроскопска травматология
 • Хирургия
 • Травматология
Репутация:
 • 87.3
 • 0
 • 100
 • 87.27
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Заместник-ръководител Клиника по Акушерство и Гинекология
 • Колпоскопия
 • Гинекологична ендокринология
 • Акушерство и гинекология
 • Хирургия
 • Ехография
Репутация:
 • 88.6
 • 0
 • 100
 • 88.57
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Специалист в лечението на хемороидалната болест
 • Ендоскопска хирургия
 • Хирургия
Репутация:
 • 88.6
 • 0
 • 100
 • 88.57
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по Акушерство и Гинекология
 • Акушерство и гинекология
Репутация:
 • 88.9
 • 0
 • 100
 • 88.86
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Завеждащ Клиника по неврология
 • Нервни болести
 • Детска неврология
Репутация:
 • 98.0
 • 0
 • 100
 • 98
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Вътрешни болести
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Ушно-носно-гърлени болести
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_1100_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Артроскопска травматология
 • Ортопедия и травматология
 • Хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Отделение по ортопедия и травматология
 • Ортопедия и травматология
 • Хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по Ортопедия и Травматология, Хирургия на ръка и Реконструктивна хирурги
 • Пластичен и естетичен хирург
 • Артроскопска хирургия
 • Кардиохирургия
 • Ендоскопска хирургия
 • Лапароскопска хирургия
 • Неврохирургия
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Детска хирургия
 • Пластична хирургия
 • Хирургия
 • Висцерална хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Акушерство и Гинекология
 • Акушерство и гинекология
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по Акушерство и Гинекология
 • Акушерство и гинекология
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар в Клиника по Хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
Теодор АтанасовНачалник Kлиника по лапароскопска хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Началник Клиника по хирургия
 • Гастроентерология
 • Онкология
 • Хирургия
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Лекар-ординатор в Отделение по гастроентерология
 • Гастроентерология
 • Вътрешни болести
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
DOKTOR_0_9af3115d99f2690fd0807be2228971a7Кардиолог в Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология
 • Кардиохирургия
 • Кардиология
Репутация:
 • 100.0
 • 0
 • 100
 • 100
рецепция СофиямедАдрес : град София, бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 16

БЛОК 1:
бул. "Г.М.Димитров" №16

БЛОК 2:
ул. "Димитър Моллов" №10
(В близост до тролейбусни спирки на линия №5 и №8, и автобусна линия №84)

Стационарен телефон БЛОК 1:
02 465 00 00
Мобилни телефони:
+359 895 555 444
+359 895 555 442
+359 895 555 443

Стационарни телефони БЛОК 2:
02 448 58 98
02 448 58 99
02 465 00 02


ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАСОВЕ: 0700 31 051
(От 8:00 до 17:00ч.)

Национален телефон: 0700 89 089


Факс: 02 / 417 5524

E-мейл за контакт:
hospitalsofiamed@bulpharma.bg

Мениджър "Връзки с обществеността"
Ангелина Римпова
arimpova@bulpharma.bg

Университетска болница „Софиямед“
бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 16
Болницата е оборудвана с най-ново поколение медицинска апаратура на водещи производители.

Онлайн репутация на клиника

Професионализъм 60.00%
Медицински специалисти 65.56%
Грижа към пациента 64.44%
Чистота и хигиена 74.44%
Материална база 72.22%

Мнения, коментари и оценка за Университетска болница „Софиямед“

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Ева Александрова

Впечатления:

Много добро обслужване и високо квалифицирани специалисти. Xората имат нужда от истински лекари като Вас!

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Valentina Arsova

Впечатления:

Измина една година след операцията която ми направи д-р Бисер Бончев !Благодаря на лекаря ЧОВЕК !Господ здраве да му дава ! Благодаря Ви Д-р БОНЧЕВ !!!!

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Лилия Стоянова

Впечатления:

Имам проблем със записване на час при доц.Антони Георгиев. От посочените телефони за връзка ми обясниха,че записванията стават рано сутрин в понеделник - за следващия понеделник. За съжаление, вече повече от два месеца не успявам да запазя час.

56%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Vesela Todorova

Впечатления:

Сърдечни благодарности към екипа на хирургията в "Софиямед" за професионализма, коректността и топлото отношение към моята дъщеря , която бе оперирана от остър апендицит. Специални благодарности най-вече за д-р Бисер Петров. Бъдете живи и здрави!

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Ginka Tabakova

Впечатления:

Ами, аз мога да кажа- Не ходете в тази болница!!!

20%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Zlatina Zlateva

Впечатления:

Преди една година родих дъщеря си в Софиямед. Стаята на бебетата е срещу тази на реаниацията, където лежах 24 часа, тъй като бях с операция. През нощта чувах как акушерката (не тази, която днес е във всички медии!) непрекъснато обиждаше, едно от бебетата, като го наричаше „помияр“, „защо си такова проклето“… Тъй като не знаех кое е бебето, подозирах, че може и да е моето. Извиках сестрата и помолих да ми донесат моето бебе. Акушерката, отговорна за децата се появи и с мазна усмивка ми обясни, че моето не създава проблем, но друго едно е „вдигнало цялата болница със своя рев“. Не го е срам, на три дни вече, а реве като малко бебе! Понеже родих по време на Великден, през всички 4 дни дежуреше един доктор, който предвид името предполагам не празнува този христиански празник За няколко часа го сменяха други доктори, после пак той 24 часа, а една нощ дори нямаше дежурен лекар в АГ отделението, което предвид това, че имаше няколко жени с операция, не ми се струваше логично. След операцията ми, попитах една от сестрите за името на анестезиоложката, тъй като бях впечатлена от вниманието й към мен и исках да й благодаря. Отговорът на сестрата беше: „Не се сещам. Тя е новичка, още не й е писнало от пациенти и затова е такава“. Какво повече да кажа?

40%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Petar Delchev

Впечатления:

От посещенията ми в тази болница имам само много добри впечатления. Не проумявам как е възможно да посегнеш на бебе, но да оплюваш цялата болница ми звучи прекалено.

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Мария Рашковска

Впечатления:

Уважаеми управители, не е нормално половин ден да не мога да се свържа с който и да е от телефоните на болницата и да си запазя час. Това се случва за трети път поред в последните няколко месеца. Отказвам се, тъй като времето ми е ценно.

52%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Gergana Mitreva

Впечатления:

Много внимавайте, когато ви се наложи да ползвате услугите на неврохирургията!!! Оприличаващите себе си като "уважавани специалисти" лекари или са потрасеващо некомпетентни и провиждат кисти в мозъка, дори когато рентгенологът предоставя епикриза без никакви отколонения или доста сръчно се възползват от моментната обърканост на пациента за да се направи и скенер.. и ЯМР, а предполагам и дори операция!!!! И всичко това (като изключим стреса!!) е за сметка ако не на нещастния пациент, то със сигурност на гърба на здравната каса (т.е. отново за наша сметка) ....изключително некоректно и непрофесионално отношение!!! Само се завъртете да видите какви опашки се вият пред скенера.....дали всички тези хора имат толкова сериозен проблем???

60%
Съвети:

Компентетност на специалисти

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Ivana Sucheva

Впечатления:

Уважаеми управители, не е нормално началник на отделние да пуши в кабинета си и да откаже да приеме пациент за преглед (в 09:00 ч. сутринта) при посочено на вашия уебсайт работно време до 14:30 ч., а пред кабинета - до 10:00ч.(това може би също трябва да се уточни), тъй като имал други задължения...говоря за Константин Чернев. Това поведение не подобава на човек, който се грижи за здравето на хората. А й след като прегледите са платени (с немалката сума за повечето хора от 70 лв.) би следвало да може да се записва час. Доста разочароващо отношение...

36%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Elina Mischeva

Впечатления:

Здравейте, бих искала да изкажа своето благодарност към д-р Росен Икономов - зав.отделение "Неврология" и д-р Маргарита Георгиева, за професионалното и човешко отношение към своите пациенти. Днес бе даден старт на прегледи за превенция на мозъчносъдовата болест. Поздравления за отличната инициатива на екипа на болница Софиямед ! Бъдете и вие живи и здрави !

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Анна Николова

Впечатления:

Здравейте! На сайта има посочен телефон за запазване на часове, но на него не отговаря никой. На другите посочени телефони след многократно звънене вдига някой, който отговаря кратко и неясно на запитването ми и ми затваря телефона. Какво обслужване е това?

48%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Вероника Валериева

Впечатления:

НЕЗНАМ ТЕЗИ ДУМИ ДАЛИ ЩЕ СТИГНАТ ДО УШИТЕ ИЛИ ОЧИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО,ЛЕКАРИТЕ И ПЕРСОНАЛЪТ НА БОЛНИЦА "СОФИЯМЕД"НО ИСКАМ ОТ ЦЯЛОТО НИ СЕМЕЙСТВО ДА ИМ КАЖА ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ.........ЕКИПЪТ ОТ НЕВРОХИРУРГИЯ ПОЛОЖИ НАИСТИНА УСИЛИЯ ЗА ДА НАПРАВИ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ЗДРАВЕТО(ПЪЛНОЦЕННО)НА ЕДИН МНОГО СКЪП ЧОВЕК ЗА МЕН-МОЯТ БАЩА...........ОЩЕ ВЕДНЪЖ-ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ.............. — чувствам се щастлив.

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Веселина Стоянова

Впечатления:

Искам да изкажа благодарности на прекрасното отделение по хематология и специално на най-внимателният и загрижен лекар - Доктор Цветан Алайков!

100%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Божидар Андонов

Впечатления:

Нисък клас болница...

52%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от петър тошев

Впечатления:

Браво " Спешно отделение " без лекари ! Събота и неделя може да затваряте болницата, като нямате лекари.

20%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Мартин Андреев

Впечатления:

Болницата е много чиста и подредена и има свеж вид с много оборудване. Прави впечатление също това, че се привличат все по сериозни кадри което е и тайната на успеха. Комплименти.

96%
Съвети:

Имам препоръка за управителите. Пациент съм. Като цяло съм доволен от обслужването, но има ещо което убягва от вниманието вероятно и смъква имиджа на здравното заведение. Леглата са много хубави - електрически.. при коремни операции е благодат за пациента.. но голяма час5 от тях са повредени. Както моето на което не можеше и да се лежи. Намериха ми друго което също бе повредено но ставаше за основната си функция -лежане. За съжаление, сестрите и санитарите са запознати с проблема. Друго нещо което е също, ме зарадва първоначално - е наличие на нощни лампи до всяко легло и контакт. В лампите липсват крушки... т.е. ако един иска да спи а друг да чете или каквото... няма как да стане. Това е от мен. Доволен съм от СофияМед, продължавам да Ви препоручвам, но с малък разход ще бъдете 5 звездна болница. Потрудили сте се да я изградите добре подържайте си я по същия начин. Успех !!

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база

мнение за Университетска болница „Софиямед“ от Svetlana Simova

Впечатления:

Не препоръчвам да се лекувате в отделението по неврохирургия. Груб персонал, груб и некомпетентен завеждащ отделение. Най-малкото правете консултация и другаде за техните диагнози и препоръки. Това място изглежда като добре смазана машина за източване на здравната каса без реална полза за пациентите.

32%
Съвети:

Репутация
Професионализъм
Медицински специалисти
Грижа към пациента
Чистота и хигиена
Материална база
 • Image not visible
 • Image not visible
 • Image not visible
 • Image not visible
 • Image not visible
Моля изчакайте!
Само регистрирани потребители могат да използват тази опция.