УНГ
Hospital "Hadji Dimitar"

Отделението по ушно-носно-гърлени болести се намира на четвъртия етаж в ляво от стълбището и асансиьора. В отделението работи екип от специалисти с опит. В отделението има оперативна зала, оборудвана с най-съвремена техника за извършване на безкръвни операции - аргон-плазмен коагулатор. Отделението разполага с операционен микроскоп за осъществяване и осигуряване на оперативната дейност. УНГ разполага със собствена операционна зала. Операционната зала разполага с оборудване, хирург, инструментариум, консумативи, пространствено комуникативни и санитарно хигиенни условия за безпроблемно извършване на оперативна дейност с необходимият обем и сложност.

Моля изчакайте!