Туморни образувания на ребрата, ключицата и стернума (гръдната кост)

Първичните злокачествени тумори в областта на ребрата и стернума
(гръдната кост) представляват средно между 5 и 10%
от всички случаи на костни тумори.
Начало        

Първичните злокачествени тумори в областта на ребрата и стернума (гръдната кост) представляват средно между 5 и 10% от всички случаи на костни тумори. От своя страна малигнените неоплазми на ключицата пък са още по-редки – със средна честота до 1,01%.

Наличието на тумор при образно изследване като ЯМР не означава автоматична диагноза „рак“!

Туморите, в частност костните, могат да бъдат бенигнени и малигнени.

Туморите се формират тогава, когато тъканите имат абнормален растеж. В основата на туморните образувания са клетки с бърз, често неконтролируем растеж, които не изпълняват присъщите си физиологични функции. За по-голяма прецизност специалистите често ползват термина „неоплазма“ (новообразувание) вместо „тумор“.

Туморите могат да бъдат бенигнени, пре-малигнени и малигнени. От тях само малигнените неоплазми (тумори) се свързват със заболяване от рак. Пре-малигнените тумори могат да бъдат индикация за повишен риск от рак. Ребрата, гръдната кост и гръдният отдел на гръбначният стълб формират гръдния кош.

В него се намират някои от най-важните вътрешни органи - белите дробове, сърцето, големите кръвоносни съдове, хранопроводът.

В човешкото тяло има 12 двойки ребра, от които първите седем двойки (от I до VII) са известни като 'истински ребра' (costae verae). Те са пряко свързани с гръдната кост (sternum) посредством ребрени хрущяли. Другите пет двойки се наричат 'фалшиви' ребра (costae spuriae). Осмото, деветото и десетото ребро са свързани със стернума чрез обща хрущялна връзка.

Последните две (XI и XII) се наричат “плаващи” (costae fluctuantes) или още - вертебрални ребра. Те са свързани към гръбнака. Ключицата свързва лопатките със стернума (гръдната кост) и представлява дълга кост с изразена S-образна форма. Ключицата участва в изграждането на скелета на раменния пояс.

Първичните злокачествени новообразувания (тумори) на ребрата, гръдната кост и ключицата се срещат значително по-рядко в сравнение с други костни тумори. Когато става дума за 'злокачествени' образувания, терминът указва съществуването на умерена до висока степен на вероятност туморът да се разпространи („разсее“) извън мястото, на което е възникнал първоначално. Малигнените клетки на костните тумори могат да се разпространят (метастазират) по кръвен или лимфен път.

Най-често злокачествените костните тумори се разпространяват в белия дроб.

Някои от злокачествените костни туморни образувания на ребрата, гръдната кост и ключицата са:

• остеосарком (костообразуващ тумор)
• хондросарком
• сарком на Юинг (костномозъчен тумор)

Тумори с мезенхимен произход:

• злокачествен фиброзен хистиоцитом
• фибросарком
• метастатични тумори на костите, които произхождат от злокачествени новообразувания (неоплазми) на млечната жлеза, бъбреците, белия дроб, щитовидната жлеза и други 

Остеосарком

Сред най-често срещаните злокачествени новообразувания, произхождащи от костите, е остеосаркомът. Най-често засяга пациенти на възраст между 10 и 30 години. В около 10% от случаите обаче остеосаркомът се развива при хора в напреднала възраст - между 60 и 70 години. Този вид тумори най-често се проявяват в костите на крайниците и таза, като случаите, в които засягат ребрата, гръдна костта и ключицата са значително по-редки.

Остеосаркомът се среща по-често при мъжете. Остеосаркомът е сред често срещаните злокачествени тумори на ребрата и се нарежда на второ място по честота с 15-41%. Малигномът засяга серизно костите и нанася бързо значими разрушения в костите, като освен това проявява тенденция за ранно разпространение (метастазиране) в други органи - най-често в белите дробове.

Хондросарком

Хондросаркомите са най-често разпространените злокачествени първични образувания на гръдната стена. Обичайно се развиват в предната и част, в областта на ребрените хрущяли или стернума. Отново засягат по-често мъжете (около два пъти по-често). Срещат се рядко под 20 и над 75 годишна възраст.

Сарком на Юинг

Сравнително рядко злокачествено образувание на костите, най-често срещано при деца и юноши (средна възраст 23,5 години). Сарком на Юинг рядко се проявява след 30 годишна възраст. Статистически представлява до 33% от всички злокачествени тумори на ребрата и 10% от първичните тумори на ребрата и стернума. Ребрата са честа локализация на първичния тумор – приблизително 10-12% от случаите.

Честите симптоми при Сарком на Юинг:

• патологично фрактуриране на костите
• фрактура в следствие от леки контузии
• остра болка в костите (влошава се през нощта)
• поява на подутина (обичайно на мястото на тумора)
• слабост
• честа висока температура
• загуба на апетит
• понижено тегло
• левкоцитоза, анемия 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!