Услуга

Това е процедура, която е алтернативна на класическата диагностична лапароскопия. Въведена е в клиничната практика през 1998 г.
лекари

Това е процедура, която е алтернативна на класическата диагностична лапароскопия. Въведена е в клиничната практика през 1998 г.

Трансвагиналната лапароскопия дава информация за състоянието на маточната кухина и проходимостта на маточните тръби. В тази посока TL може да замени хистеросалпингографията (HSG), като освен проходимост на маточните тръби е възможно диагностицирането на сраствания или ендометриоза, които немогат да бъдат установени със HSG. Проучванията показват, че дискомфортът свързан с болка след процедурата е по-малък, отколкото при HSG.

За разлика от класическата диагностична лапароскопия извършвана през коремната стена макар и чрез малки дупчици, трансвагиналната лапароскопия се извършва през влагалището. Процедурата се извършва под действието на спинална анестезия. През задния влагалищен свод с игла с по-широк лумен се прави отвор към дъгласовата кухина и отвора се дилатира леко. По време на операцията екипът следи на монитор своите действия, като операцията може да бъде записана на електронен носител и записът да бъде предоставен на пациентката.

Трансвагиналната лапароскопия се прилага при стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства, при установяване на проходимост на маточните тръби, при диагностициране на сраствания и диагностициране на ендометриоза. Трансвагиналната лапароскопия е по-малката инвазивност на процедурата и е с минималните рискове за пациентката. Тя предоставя визуализация на органите в тяхното нормално положение и е подходяща за ранна диагностика на инфертилитет.  

2015-12-05T16:27:05+01:00
Моля изчакайте!