Травми и фрактури на метатарзалните кости на стъпалото

Механизъм и видове фрактури на метатарзалните кости
Начало        

Метатарзалните кости изграждат стъпалото на крака. Всяка от тези малки фини кости може да претърпи фрактура, като доста често срещана травма е счупването на V метатарзална кост – най-малката външна кост на стъпалото.

Обичайният механизъм на получаване на такива фрактури и увреждания обичайно е директна травма, породена от удар, спъване, усукване на крака, „съпване накриво“.  V метатарзална кост може да претърпи фрактура и по отломъчен механизъм - контракция на m. fibularis brevis. Най-често счупването при метатарзалните кости протича без разместване - другите кости играят ролята на шина. При множествена фрактура или смазване на костите обаче се наблюдава фрагментация и дислокация на костите, в зависимост от тежестта на травмата. Клиничната картина при счупване на метатарзални кости протича с остра болка в ходилото, която се увеличава при стъпване, установява се оток и кръвонасядане. Наблюдават се още патологична подвижност, крепитация, болка по надлъжната ос при движение на съответния пръст в областта на фрактурата. Уврежданията се установяват с рентгенографско образно изследване. Обичайното лечение включва обездвижване с шина/ортеза.

Лечение при фрактура на метатарзалните кости 

Когато имаме налице неразместена фрактура на метатарзалните кости на ходилото, стандартното лечение е обездвижване на крака с гипсова шина (ботуш) за срок от най-малко 30 дни. При разместена фрактура се прилага едномоментно наместване. В определени случаи може да се наложи да се приложи кръвна репозиция, както и остеосинтеза чрез игли. Използват се ортези за глезен. След махане на шината се извършва рехабилитация с раздвижване за минимум 10 дни, лекарят ви може да ви препоръча носене на ортопедични стелки, които да ви предпазят от падане на свода на ходилото.

Механизъм и видове фрактури на метатарзалните кости

Фрактурата може да настъпи при притискане с усукване, инверзия, както и при прилагане на голяма сила на гърба на стъпалото. Фрактурите могат да бъдат единични или множенствени. Често срещани са в младата възраст. Рискови са определени спортове, голямо натоварване при бягане или дълги преходи, носене на обувки с висок ток, тренировки без нужната загрявка и различни битови и трудови инциденти.

Според МКБ-10 фрактурите на метатарзалните кости се класифицират по следния начин:

• стресова фрактура (фрактура от умора, „маршова“ фрактура)
• единична или множествена диафизарна фрактура
• единична или множествена субкапитална фрактура
• метатарзална фрактура с тарзо-метатарзални изкълчвания (луксации)
• фрактура на V-метатарзална кост 

От своя страна фрактурите на пета метатарзална се класифицират като:

• Фрактура на V метатарзална кост - Тип I: раздробена или нераздробена фрактура на прехода на базата, туберозитаса и диафизата на метатарзалната кост

• Фрактура на V метатарзална кост - Тип II: вътреставна или извънставна локализирана фрактура на туберозитаса на метатарзалната кост.

Симптоми и клинична картина при фрактура на метатарзалните кости

Ако имате някой от следните симптоми при травма на стъпалото, незабавно се обърнете към лекар травматолог. • остра болка, локализирана главно по гърба на стъпалото остра болка при докосване или движение на един или няколко от пръстите на крака • оток на ходилото невъзможност за стъпване на съответния крак поради силна болка • кръвонасядане • ограничено движение или непривична (патологична) подвижност в крака крепитации

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!