Услуга

Травматологията идва от древногръцката Τραῦμα – рана, травма и λόγος - учение. Това е клон на медицината, който изучава последствията върху човешкото тяло от различни травматични реакции, последиците
Вътрешни болести

Травматологията идва от древногръцката Τραῦμα – рана, травма и λόγος - учение. Това е клон на медицината, който изучава последствията върху човешкото тяло от различни травматични реакции, последиците от травми, методи за тяхното лечение.

В другата крайност е диференциалната диагноза на ревматология – травматологията е в тясно сътрудничество с ортопедията, неврохирургията и др.

В миналото травматологията е обхващала всички проблеми на човешкото тяло в резултат от въздействието на външни фактори. С развитието на медицинската науката на травмата постепенно се е освободила и разделила на отделни дисциплини.

2015-09-27T09:27:00+02:00
Моля изчакайте!