Сърдечно-съдовите заболявания

Заболяванията на сърдечно-съдовата система: превенция, профилактика и лечение

Обзор

Сърдечно-съдовата система на човека, анатомия, физиология и други

Анатомия

Сърдечно-съдовата система е изградена от кръвоносни съдове. Те са изпълнени с циркулираща кръв. Централният орган е сърцето, което подсигурява движението и циркулацията на кръвта. Кръвотокът се разделя на кръвоносна и лимфна система.

Кръвоносна система

Кръвоносната система (сърцето, артериите, капилярите, вените) пренася кръвта в човешкото тяло. Артериалните съдове се грижат за транспорта на кръв от сърцето до капилярите. От капилярите кръвта преминава във вените и се връща повторно в сърцето.

Лимфна система

Лимфната система пренася безцветна течност, т.нар. лимфа - филтрат на кръвта, който изпълва пространствата емжду тъканите. Лимфната течност се движи към лимфни капиляри и чрез вътрешна система от съдове се свързва с венозната кръвоносна система. Лимфния път се явява спомагателен за този на венозния кръвоток.

Сърце

Сърцето е кух мускулест орган, който има незаменимата функция да изпомпва кръвта. Прави го като извършва ритмични движения (съкращения) чрез които кръвта се придвижва в кръвоносната система.

Сърцето се разделя на лява и дясна част, като всяка част се дели на две кухини - горна (предсърдие) и долна (камера). Всяка от сърдечните половини има отвор с клапа (м/у предсърдието и камерата). Тази клапа пропуска кръвта само в едната посока (от предсърдието към сърдечната камера). Дясната половина на сърцето отговаря за изпомпване на венозната кръв, а лявата – за артериалната.

Венозната кръв се движи по белодробния ствол. Той се разделя на две (белодробни) артерии, които от своя страна се разклоняват в по-малки по размер съдове обхващащи белите дробове (капиляри).

Именно в тези капиляри се извършва газовата обмяна на кръвта и вдишвания въздух от атмосферата. Така венозната кръв отдава въглероден диоксид и в същото време се обогатява с кислород, за да се превърне в артериална (оксидирана) кръв. Тази кръв се пренася по белодробните вени в лявото предсърдие.

Малък кръг на кръвообращението

Пътят, който кръвта преминава от дясната камера на сърцето до лявото предсърдие е наричан „малък кръг на кръвообращение на сърдечно-съдовата система“ или „белодробно кръвообращение“.

Артериална кръв

Артериалната кръв (богата на кислород) се изпомпва от лявата камера в аортата. Аортата се разклонява на артерии, от които кръвта стига до капилярите на органите и тъканите.

Венозна кръв

Венозната кръв се придвижва по система венозни съдове до дясното предсърдие. В него се вливат два големи венозни съда - горна и долна празна вена, както и коронарният синус (sinus coronarius).

Голям кръг на кръвообращението

Кръвоносните съдове разположени от лявата камера до дясното предсърдие са познати като „голям кръг на кръвообращение на сърдечно-съдовата система ' или „системно кръвообращение'.

Към т.нар. системен кръг на кръвообращението се причислява и порталното кръвообращение. То събира кръвта от нечифтните коремни органи (задстомашната жлеза, слезката и стомашно-чревен тракт.

Тази кръв се придвижва до венозен съд наречен „портална вена“ (vena porte), влизаща в в черния дроб и разделява се на разширени капиляри наречени синусоиди.

Артериите и вените се делят на екстраорганни и интраорганни, според своята функция и отношение към съответния орган.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Често срещани заболявания
Често срещани сърдечно-съдови заболявания

Често срещани сърдечно-съдови заболявания

• Хипертонични болести и състояния, свързани с нарушения в нивата на кръвното налягане
• Заболявания на органите на кръвообращението
• Заболявания на вени, лимфни съдове и възли
• Заболявания на артерии и капиляри
• Мозъчносъдови заболявания
• Заболявания на сърцето
• Белодробна сърдечна болест и заболявания на кръвообращението на белия дроб
• Исхемична болест на сърцето
• Хронични ревматични сърдечни болести

Сърдечно-съдовите заболявания

Всяко заболяване увреждащо състоянието или функционалността на сърцето се счита към групата на сърдечните болести. Много допринасят за развитието на сърдечните увреждания. Всички условия, увреждащи външния слой на стените на кръвоносните съдове и пречат на преноса на кислорода и различни хранителни вещества към сърцето, се счита за рисков по отношение на сърдечните заболявания.

Блокирането на артериите, водещи до мозъка, може да доведе до мозъчен удар. Блокирането на артериите към сърцето пък може да причини сърдечен удар.

Към най-често срещаните заболявания на сърдечно-съдовата система спадат:

• Исхемична болест на сърцето
• Артериалната хипертония
• Атеросклерозата
• Сърдечната недостатъчност
• Ритъмните и проводни нарушения, аритмия и др.
• Заболяванията на сърдечните клапи
• Различните възпалителни заболявания като ендокардит, перикардит, миокардит
• Кардиомиопатиите

Ритъмни сърдечни нарушения

Сред най-честите оплаквания на пациенти в кабинета на кардиолога е т.нар. „сърцебиене” или „прескачане на сърцето”. Ако се разглеждат като симтоми, тези признаци могат да бъдат външен израз на различни нарушения на сърдечния ритъм (т.нар. аритмия), най-често екстрасистоли.

Сърдечна недостатъчност

Заболеваемостта от сърдечна недостатъчност е състояние, при което сърцето не е може да изпомпва достатъчен сърдечен дебит за нуждите на организма.

Атеросклероза

Един от най-големите рискове за сърдечно-съдовата система - атеросклерозата - е често срещано заболяване, при което артериалните кръвоносни съдове са удебелени и с намалена еластичност. Склеротиралите съдове носят риск от разкъсване и образуване на кръвен съсирек и частично или напълно запушване.

Сред усложненията от атеросклерозата са:

• миокарден инфаркт
• мозъчен инсулт
• запушване на съдовете на крайници

Някои от тези усложнения могат да бъдат изключително сериозни и да станат причина за инвалидизиране или смърт.

Артериална хипертония

Какво е артериална хипертония?

Повишеното кръвно налягане – познато като артериална хипертония - е сред водещите причини за редица заболявания.
Хипертонията е състояние, свързвано с високи нива на смъртност в световен мащаб.

Какви са рисковете от артериалната хипертония?

Хипертонията е хронично заболяване. Като такова то значително увеличава риска от развитие на атеросклероза и свързаните с нея усложнения:

• ИБС - исхемична болест на сърцето
• сърдечна недостатъчност
• мозъчен инсулт
• бъбречна недостатъчност

Исхемична болест на сърцето [гръдна жаба]

Исхемичната болест на сърцето е позната като коронарна болест, ИБС, стенокардия, или „гръдна жаба”. Заболяването се дължи на стесняване на съдовете на сърдечния мускул.

ИБС е спазъм на сърдечният мускул, предизвикан от запушване по главната артерия, който предизвиква недостиг на кислород в областта на сърцето. Пациентите с исхемична болест (гръдна жаба) се оплакват от болки в гърдите, раменете, китките и челюстите. Основните усложнения при ИБС са блокаж на кръвопотока, причнинено от атеросклероза.

Видове заболявания на сърцето

Атеросклерозата е може би най-често срещаното сърдечно заболяване. Уплътняването на стените на кръвоносните съдове води до увреждане на еластичността им. Това е естествен и прогресиращ с възрастта процес. За развитието му обаче допринасят различни фактори, които ускоряват атеросклеротичните процеси. Стесняването може да е причинено от натрупване на мазнини, холестерол по вътрешните стени на коронарните артерии. Това е сериозно състояние, което може да причини сърдечна криза.

Сърдечен порок

Порокът на сърцето (сърдечен порок, клапен порок) е заболяване, при което клапите на сърцето не се затварят плътно. По този начин кръвта от предсърдията навлиза в камерите, като движението на кръвта варира и може да се забавя, да е с нарушен ритъм, ускорен или ненормален ход, докато преминава през кухините.

Порокът на сърцето може да бъде:

• вроден сърдечен порок
• придобит сърдечен порок

Разновидностите на заболяването са над 50. Според някои статистически данни 1 на 100 деца се ражда с порок на сърцето.

Ревматична болест на сърцето

Ревматичната болест е заболяване на сърцето, свързано с ревматична треска и се характеризира с увреждания в областта на сърдечния мускул. Докато в миналото ревматизмът е създавал редица сърдечни проблеми (особено във възрастовата група на децата и подрастващите юноши). Днес, благодарение на напредъкът на антибиотиците ревматичните усложнения не са толкова често срещани.

Аритмия

Аритмията е нарушение на сърдечния ритъм, при което (при голямо отклонение от нормите) може да се наложи имплантиране на стимулатор на сърдечната дейност със слаб електрически импулс – т.нар. пейсмейкър.

Нормалната сърдечна честота е между 65 до 100 удара/мин. Аритмии могат да се появят както при нормална сърдечна дейност, така и при по-слаба сърдечна дейност (брадиаритмия - bradyarrhythmia – по-малко от 60 удара/мин.). Аритмия се среща и при при ускорена дейност на сърцето – при повече от 100 удара/мин. Пациентите съобщават за усещане на туптене в гърдите.

Миокардит

Миокардит е заболяване, предизвикващо възпаления в мускулния слой на сърцето (миокарда), причинен от инфекциозни или други фактори.

Инфекциозният миокардит може да бъде причинен от различни по вид и произход вируси:

• аденовирус
• херпесен вирус
• грипен вирус
• заушка
• рубеола
• варицела
• други

 

Симптоми
Кои са някои от най-разпространените симптоми при сърдечно-съдовите заболявания

Често срещаните симптоми при сърдечните заболявания

При много от сърдечно-съдовите заболявания в началната фаза могат да не се забележат почти никакви симптоми или характерни особености и прояви на съответното заболяване. Болестите на сърцето и съдовете често се развиват бавно и затова първичната превенция и регулярните профилактични прегледи са от особено голямо значение.

Съществените симптоми много често се появяват едва след сериозни увреждания, причнинени от атеросклеротични процеси, блокиране на съдове и т.н.

Разбира се, съществуват някои индикации, които могат да сигнализират за евентуални проблеми със сърцето и съдовете. Такива симптоми могат да бъдат:

• схващания в краката
• промяна в цвета на кожата
• висока температура
• често главоболие
• лесна умора
• болка в гърдите
• затруднено дишане и недостиг на въздух
• подуване на глезените


Първа помощ
Спешна помощ при състояния и заболявания на сърдечно-съдовата система

Спешна помощ при заболявания на сърдечно-съдовата система

Сред спешните сърдечни състояния е инфрактът. Той се дължи на запушване или нерядко пукане на кръвоносен съд, последвано от нарушение на кръвоснабдяването на в областта на сърдечния мускул. Това състояние може да доведе до загиване на мускулна тъкан, нарушаване на сърдечния ритъм, спиране на сърцето и смърт.

Според статистически данни инфаркт е най-честата причина за внезапно спиране на сърцето в световен мащаб.

Какви са признаците?

• съществуващо хронично сърдечно заболяване;
• болка в гърдите
• стягане в гърдите
• стягане, схващане, изтръпване във врата и лявата ръка
• бледа, хладна кожа
• студена пот
• ускорен пулс
• повърхностно, учестено дишане
• паническа атака
• изпадане в безсъзнание
• агонално дишане

Как да помогнем?

• поставете пострадалия в стабилно, полуседнало положение
• попитайте пострадалия дали взима някакви предписани лекарства
• разхлабете дрехи, колан, връзки
• останете до пострадалия до пристигане на спешна помощ
• ако е необходимо – завийте го
• позвънете на тел. 112
• проверявайте периодично за признаци на изпадане в безсъзнание
• проверете пулса

Вижте повече информация тук: Първа помощ при инфаркт

Лечение
Как се лекуват болестите на сърдечно-съдовата система? Какви изследвания са необходими?

Как се лекуват болестите на сърдечно-съдовата система. Какви изследвания са необходими.

Заболяванията на сърцето и сърдечно-съдовата система често се характеризират с патологични функционални и структурни изменения, които засягат сърцето и кръвоносните съдове.

Причините за възникване на сърдечно съдовите заболявания са комплексни. Това определя и голямото разнообразие от медикаменти за профилактика и лечение на сърдечни заболявания, които адресират различните проблеми.

Някои лекарства подобряват помпената функция на сърцето, докоато други са предназначени за регулация на сърдечния ритъм, Към често използваните медикаменти за сърдечно-съдови проблеми спадат съдоразширяващите лекарства, някои противовъзпалителни медикаменти и други.

Лечението на сърдечните заболявания е комплексно и задължително се провежда под супервизията на специалист кардиолог. Приемът на медикаменти трябва да става само след консултация с лекар и според неговите предписания.

Диагностика заболяванията на сърцето

Сърдечно заболяване се установява с подробна анамнеза, детайлно описание на симптомите, както и със сравнителни резултати от различни изследвания. Консултирайте се редовно с кардиолог и не пропускайте ежегодните профилактични прегледи.

Видове изследвания

Електрокардиограмата представлява неиванзивна тестова процедура за отбелязване на електрическите импулси, излъчвани от сърцето. ЕКГ представя запис на тези сигнали и може да помогне на вашия лекар да установи смущения в ритъма или в структурата на сърцето.

Ехокардиография - ултразвуково изследване, което дава детайлно изображение на структурата на сърцето. Сърдечната компютърна томография (КТ) се ползва при изследвания за сърдечна недостатъчност или сърдечна аритмия. Други изследвания, които могат да бъдат названчени са пълните кръвни изследвания, сърдечната катетеризация или рентген на гръдния кош.

Медикаментозно лечение на сърдечни заболявания

Сред изписваните медикаменти са:

• антитромбоцитни препарати
• антикоагуланти (лекарства, ограничаващи кръвосъсирването)
• бета-блокери
• нитрати
• блокери на калциевите канали
• диуретици

Профилактика
Профилактика на заболяванията на сърдечно-съдовата система

Профилактика на заболяванията на сърдечно-съдовата система

Повишаването на кръвното налягане може да доведе до втвърдяване на артериите и атеросклероза. Благодарение на съвременната медицина днес повечето сърдечно-съдови заболявания имат адекватна профилактика и лечение. Въпреки това близо 17 млн. души умират от сърдечно-съдови заболявания всяка година.

Основните рискови фактори за сърдечно-съдовите заболявания са тютюнопушенето, атеросклерозата, високото кръвно налягане, дистрес, затлъстяване, диабет.

Намаляването на консумацията на алкохол, червени меса, тютюн и мазнини може да повлияе благоприятно състоянието на сърдечно-съдовата система.

Превенция
Превенция на сърдечно-съдовите заболявания

Превенция на заболяванията на сърдечно-съдовата система

Хранене при сърдечни заболявания

Пациентите със сърдечно-съдови заболявания, както и тези в риск трябва да приемат богата храна, препоръчително пълноценна безмесна диета с изобилие на плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнестите храни. Рибата и рибено масло съдържат незаменими за съдовата система омега-3 мастни киселини. Трябва да се избягват мазни, тежки храни, алкохол, тютюнопушенето, полуфабрикати и храни с много консерванти. Консумацията на сол се ограничава значително, както и консумацията на кофеин и газирани напитки.

Провеждането на редовни профилактични прегледи е основна предпоставка за ранна диагностика и благоприятна прогноза на лечение при сърдечни заболявания.

Прочети повече
Вижте повече информативни статии за сърдечно-съдовите заболявания в MediKa.bg

Вижте повече в MediKa.bg - здравната социална мрежа!

Библиография и източници:

1. Георги Иванов, Виолета Замфирова: Възстановяване при сърдечно-съдови заболявания, Изд. Маркет Тренд

2. Проф. д-р Връбка Обрецова, Виолета Замфирова: Енциклопедия по интегративна медицина: Сърдечно-съдови заболявания, Изд. Полимона

Партньори и спонсори:

Моля изчакайте!