Сърдечен порок

У нас новородените със сърдечни дефекти са около 1%. При тях близо 40% се нуждаят от оперативен метод на лечение.
Начало        

Вроденият сърдечен порок е структурен или функционален дефект на клапната система и отворите на сърцето. В зависимост от тежестта на състоянието може да бъде:

• без видими симптоми (установява се едва след фонендоскопско или електрокардиографско изследване);
• без симптоми, с прояви едва след изчерпване на компенсаторния дебит на сърцето
• явен порок със симптоми в зависимост от локализацията му

Симптомите могат да включват:

• задух
• постоянна кашлица
• белодробен излив
• честа отпадналост
• по-лесна уморяемост
• видими отоци (главно в ниските части на тялото и крайниците)

Вроденият сърдечен порок често може да се установи в случаите на злоупотреба с алкохол по време на бременност или под въздействие на различни тератогени, при тройна 13, 18 или 21 хромозома, при синдром на Holt-Oram, при синдром на DiGeorge, велокардиофациален синдром, синдром на Fallot, синдром на Alagille, кардиофациокожен синдром, синдром на Costello, синдром на Noonan, при вътреутробна рубеолна инфекция и други.

Сърдечен клапен порок

Клапният апарат на сърцето се състои от 4 клапи:

• митрална – намира се м/у лявото предсърдие и камера
• трикуспидалната - между дясното предсърдие и камера
• аортната - на изхода на лява сърдечна камера
• пулмонална - на изхода на дясна сърдечна камера

Тези клапи осигуряват потока на кръвта през сърдечните кухини към големите съдове на кръвоносната система.

Нарушените функции на сърдечните клапи са наричани клапни пороци. Те се описват като стеснение на отвора (т.нар. стеноза) или недостатъчното затваряне (т.нар инсуфициенция или регургитация). Клапните пороци могат да са едновременно стеноза и инсуфициенция на една и съща клапа. Порокът може да е едноклапен или многоклапен, както и вроден или придобит в последствие.

Вродените сърдечни клапни пороци засягат предимно трикуспидалната и белодробната клапи. Често те се комбинират и с други аномалии. Придобитите най-често са на митралната клапа и аортната клапа.

Вроденият сърдечен порок при децата

Лечението на вродени сърдечни пороци при децата се провежда в зависимост от вида на установения дефект.

Дори докато още е в утробата, плодът може да се повлияе от различни методи и лечение, провеждано от специалисти (детски кардиолози). Ако дефектът се установи след раждането, новороденото се консултира с кардиохирург, след което може да се подбере адекватен подход за последващото лечение. В много случаи при леки пороци не се налага активно лечение, но детето се наблюдава на определени периоди.

Извършват се изследвания от детски кардиолог – ехограф, ЕКГ и общ клиничен преглед. В случаи на усложнения и прояви на сърдечна недостатъчност, аритмия или други се назначава медикаментозно лечение.

Другите методи за лечение при изразени дефекти са хирургична операция на открито сърце, безкръвно катетърно затваряне на дефектите или сърдечна трансплантация.

У нас новородените със сърдечни дефекти са около 1%. При тях близо 40% се нуждаят от оперативен метод на лечение. Хирургичните интервенции се извършват само в специализирани центрове с богат опит в детската кардиология и кардиохирургия.

 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!