Услуга

Съдовата хирургия е специалност, която изучава причините за възникването на съдовите заболявания, използва съвременните неинвазивни и инвазивни методи за диагностика им
операция

Съдовата хирургия е специалност, която изучава причините за възникването на съдовите заболявания, използва съвременните неинвазивни и инвазивни методи за диагностика им.

Тя прилага консервативните и оперативни методи за лечението им, а в последните 10 години и ендоваскуларните и ендоскопски методи за лечение на съдовите заболявания.

Компетенциите и уменията на съдовия хирург му позволяват да определя както стратегията, така тактиката на комплексното лечение на съдовите заболявания – консервативно, оперативно и/ или ендоваскуларно.

Специалистите по съдова хирургия трябва да познават етиопатогенезата на съдовите заболявания, да владеят в пълен обем съвременната диагностика (неинвазивна и инвазивна) и методите на лечение (консервативни, оперативни и ендоваскуларни) на заболяванията и травмите на съдовете на човешкото тяло.

Те имат задълбочени познания по обща и специална хирургия. Това е базисната подготовка за всеки хирург. Освен това имат практика в клиника по ангиология, в кардиохирургическа клиника за практическо запознаване със заболяванията и травмите на сърцето и големите съдове; в сектор по ендоваскуларна хирургия – с цел запознаване и овладяване на методите на инвазивна диагностика и ендоваскуларни методи на лечение.

2016-02-20T18:11:58+01:00
Моля изчакайте!