Услуга

В съвременното общество физическото възпитание и спорта играят голяма роля за укрепване здравето на човека, повишаване на неговата работоспособност, постигане на високи спортни резултати и активно тво
спорт

В съвременното общество физическото възпитание и спорта играят голяма роля за укрепване здравето на човека, повишаване на неговата работоспособност, постигане на високи спортни резултати и активно творческо дълголетие.

Подготовката на висококвалифицирани специалисти по спортна травматология, които да преценяват ефективността на заниманията с физическо възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите. Това е от особено значение днес, когато със спорт се занимават все по-широки слоеве от населението от различни възрасти, здравословно състояние и професии.

Целта на специализацията по спортна травматология е да подготви лекарите специализанти за квалифицирана работа в звената на спортно-медицинската мрежа в страната. За постигане на тази цел е необходимо да се усвоят функционалната и топографска анатомия на опорно-двигателния апарат, спортната физиология и биохимия, спортната травматология и ортопедия, физикална терапия и рехабилитация, и да имат подготовка по ”обща медицина”.

По време на своята специализация, спортните лекари следва да овладеят определени теоретични знания и практически опит, които да им позволяват да отчитат ефекта на физическите занимания върху дейността на отделните органи и системи, да проследяват промените във физическото развитие, функционалния и работен капацитет в отделните етапи на спортното развитие.

2016-02-20T18:26:30+01:00
Моля изчакайте!