Услуга

Спешната медицина е медицинска специалност за лекарски грижа за пациенти с остри заболявания или наранявания, които изискват, често животоспасяваща, незабавна медицинска интервенция. Макар често спеш
спешна помощ

Спешната медицина е медицинска специалност за лекарски грижа за пациенти с остри заболявания или наранявания, които изискват, често животоспасяваща, незабавна медицинска интервенция.

Макар често спешната помощ да не означава продължително лечение и престой, (освен при някои травми), специалистите от спешна медицинска помощ диагностицират и лекуват множество различни заболявания, състояния и травми, за да стабилизират и възстановят доброто здраве на пациентите си.

Спешната медицинска помощ е задължение на всеки лекар в Република България. Спешната медицинска помощ се осъществява от лекари (независимо от тяхната специалност),медицински фелдшери, акушерки, медицински сестри, лекарски асистенти, парамедици, водачи на санитарни автомобили, доброволци на Българския червен кръст.

В България телефонът за спешна медицинска помощ е 112. В София: Пирогов и Исул са болници, специализирани в областта на спешната помощ.

Спешната помощ в Европейския съюз за български граждани е безплатна и става при платени здравни осигуровки, но удостоверението, предлагано от нашите здравни институции невинаги се приема за валиден документ в ЕС, а за такава се приема европейска здравна карта.

 

2015-09-27T10:25:11+02:00
Моля изчакайте!