Услуга

Рехабилитаторът предоставя и събира здравна информация
рехабилитатор

Рехабилитаторът предоставя и събира здравна информация. Той участва в промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, включващи: стимулиране на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични и рекреационни мероприятия; подпомагане на медико-биологичното възстановяване и профилактика на усложненията; осигуряване на максимално функционално възстановяване и ефективна ресоциализация; поддържане на функционалното състояние и ограничаване на патологични последствия; участие в изготвянето на медицинската експертиза за разрешаване на професионалните и социалните проблеми на застрашените от инвалидизиране лица.

Рехабилитаторът води съответната медицинска документация и осъществява медицински и здравни грижи, включващи: извършване на мануално мускулно тестуване; извършване на инхалационни процедури; извършване на терапевтични процедури: електролечение, светлолечение, инхалационно лечение, кинезитерапия, лечебен масаж - класически и специализиран,  екстензионно  лечение,  суспенсотерапия,  рефлекторна кинезитерапия; извършване на термолечение - топлолечение, криотерапия, хидротерапия;  извършване  на  балнеолечебни  процедури  -  вътрешно приложение,  иригационни  процедури,  водолечебни  процедури,  парни процедури, калолечебни процедури.

Освен това извършва рехабилитация, включваща прилагането на помощни средства за позиционно лечение и за придвижване; на ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти; обучение на пациентите в ползване на помощни средства за придвижване. Рехабилитаторът подпомага и укрепването, адаптирането и връщането на лицата в семейството и социалната среда; оказване на съдействие за адаптирането на обществото към индивида. Той извършва  електро-светлолечебни  процедури  по  общоприети  методики, назначената активна и пасивна кинезитерапия; функционални измервания; водоструйни процедури и подводна кинезитерапия при амбулаторно и стационарно болни, в дозировка и последователност според изписаната от лекаря специалист рехабилитационна програма; прилагане на терапевтични схеми при социалнозначими заболявания: неврологични, ортопедични и травматологични заболявания, при обездвижени болни; извършване на лекарствена електрофореза с галваничен ток; извършване на фонофореза.

Провежда инхалация с лекарствени и солеви разтвори, минерални води и пр. аерозоли; електроаерозоли; лекарствени вани. Извършва масаж с лекарствени унгвенти и лосиони; извършване на криопроцедури с лекарствени разтвори.

2016-03-06T18:38:25+01:00
Моля изчакайте!