Ревматология
Hospital "Hadji Dimitar"

Oтделение по ревматология е специализирана структура за стационарно лечение на системни заболявания на съединителната тъкан, възпалителни ставни заболявания, дегехеративни и обменни ставни заболявания на пациенти над 18 годишна възраст.

Клинични пътеки:

- КП 286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

- КП 288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

- КП 290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 години.

Моля изчакайте!