Ревматология
Ревматология

Насочен всеобхватно към ставната патология, възпалителна и дегенеративна патология на гръбначния стълб, остеопороза, системни заболявания на съединителната тъкан, автоимунни болести. Извършва се комплексна диагностика, както и пълен обем терапевтични мероприятия. 

Работи се по редица международни програми за биологично лечение на ревматологичните заболявания. В рамките на европейските здравни програми се провежда научно-изследователска дейност в контекста на последните новости в специалността.

Работи се по клинични пътеки: 89.1, 90.1, 91

Специалисти:     
доц. д-р Асен Атанасов – ревматолог
д-р  Юлий Спасов – ревматолог
Специализанти:
д-р Мирена Апостолова
д-р Никола Тепелиев
д-р Гергана Аврамова

Моля изчакайте!