Услуга

Ревматологията е специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на болни от ревматични заболявания
ревматолог

Ревматологията е специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на болни от ревматични заболявания.

Ревматологията е клинична специалност. Специалистите по ревматология трябва да бъдат подготвени за нуждите на практическото здравеопазване. Ревматолозите трябва да притежават съвременни теоретични и практически знания, които да им позволят самостоятелна работа в специализираните ревматологични звена на здравната мрежа.

Ревматологията е подспециалност на вътрешните болести, която изучава възпалителните и дегенеративни заболявания на ставите, костите и меките околоставни тъкани, както и автоимунните заболявания на съединителната тъкан - т.н. колагенози.

Като отделна медицинска специалност ревматологията съществува от 1927 г., когато във Франция започват да се прилагат златните соли за лечение на ревматоидния артрит.

Ревматологията лекува:

- възпалителни ставни заболявания - ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции.

- Кристални артропатии - различни видове подагра и псевдоподагра.

- Дегенеративни ставни заболявания - наследствена множествена артроза, коксартроза, гонартроза, спондилартроза и други артрози.

- Заболявания на костта - от редките генетични заболявания като остеогенезис имперфекта до честата остеопороза.

- Мекотъканни околоставни заболявания - много чести възпалителни заболявания на околоставия апарат - периартрити на раменната става, епикондилити, перитрохантерити и други.

- Системни заболявания на съединителната тъкан - редки, но изключително тежки заболявания, известни като колагенози. При тях е налице автоагресия на имунната система срещу собствените им тъкани и органи, поради което има множествени поражения на различните системи на тези болни - кожа, лигавици, очи, уши, мозък, нерви, всички вътрешни органи, лимфни възли и други. Тук влизат заболявания като лупус еритематодес, дерматомиозит, системна склеродермия и т.н. васкулити - болести на съдовата стена.

2016-01-14T14:42:38+01:00
Моля изчакайте!