Първа помощ при удар по главата и черепномозъчни травми

Какво да правим до пристигане на Спешна помощ
при контузии на главата –
долекарска грижа, добри практики
и инструкции за първа помощ
Начало        

Нараняванията и ударите в областта на главата са често срещани инциденти. Те могат да настъпят по редица причини, най-разпространените от които са спортни травми, падане, битови и промишлени злополуки, физическо нападение или пътно-транспортно произшествие. Добре е всеки от нас да е запознат с основните симптоми, които могат да указват наличието на травма на главата (в много от случаите при падане или удар може да няма външно проявление).

В следващата статия ще намерите синтезирана информация, която да ви помогне да научите повече за най-често срещаните симптоми и някои основни правила, които да се следват при подобни инциденти. Важно е да се действа незабавно след настъпване на травмата или удара и да се сигнализира екип на Бърза помощ на спешен телефон 112. Бъдете в готовност да дадете нужната информация на доктора в спешното отделение или на диспечера на спешния телефон.

Какви мерки трябва да предприемем? 

При травма на главата може да настъпи краткотрайна или продължителна загуба на съзнание. Наблюдават се и затруднения в когнитивните дейности, както и симптоми като обърканост, дезориентация, нарушения в паметта. При всички случаи е необходима незабавна консултация с лекар-специалист, който да извърши наблюдения на настъпилите увреждания и да назначи нужното и адекватно лечение на пострадалия. При случай на сериозен удар в главата, дори без видими наранявания, незабавно се обадете на спешния телефон 112.

Какво трябва да направим до пристигането на медицински екип 

Сред основните стъпки при инцидент е да се уверите, че пострадалият има трите най-важни жизнени показателя - съзнание, пулс и дишане. След това е важно да се провери паметта и ориентацията. Това се прави чрез задаване на прости отворени или насочващи въпроси – „как се казваш“, „кой ден е днес“, „какво се случи“ и т.н. Ако пациентът не е контактен, се извършва първична проверка на жизнените функции.

При възрастни хора: натиснете леко във вдлъбнатината на шията, за да проверите има ли пулсация на сънната артерия. Може да окажете натиск върху лъчевия канал на китката, за да проверите периферен артериален пулс.

При деца и бебета: сърдечната честота се проверява с натиск върху вътрешната зона на мишницата. Ако има пулс, веднага след това трябва да се провери дишането. Това се прави като поставите ухо до устата на пострадалия. Не трябва винаги да се доверявате на движението на гръдния кош. То невинаги означава, че има нормално дишане – това могат да бъдат гърчове или опити (напъни) за вдишване. При липса на функция на жизнените показатели трябва да се започне незабавна дихателна и сърдечна реанимация. Тя се извършва до пристигане на линейка и екип на спешна медицинска помощ. Поставете пострадалия в хоризонтално положение.

Трябва да се осигури абсолютна неподвижност на главата, крайниците и тялото. Това се отнася и за всяка зона, в която евентуално може да бъде настъпилата травма. Лекарите препоръчват да се положи тялото в хоризонтално положение, главата да се обездвижи с крака, свити в колената на помагащия. Тялото може да се притисне леко в рамената с ръце, за да се гарантира пълна неподвижност на пострадалия до пристигане на лекарски екип. 

Кога да потърсим лекарска помощ 

В случай на пътнотранспортно произшествие, падане, нараняване на главата или остра болка, обърканост или някой от другите симптоми, изброени по-горе, незабавно се обърнете към лекар-специалист или алармирайте екип на Спешна помощ на телефон 112. 

Към какъв лекар трябва да се обърнем 

При травма на главата можете да се обърнете за консултация и лечение към невролог, ортопед, травматолог, лицево-челюстен хирург. Какво е лечението при травми на главата Специфичното лечение при травми на главата се определя от лекар специалист в зависимост от типа травма и тежестта на нараняването.

Постъпване в специализирано лечебно заведение и болнична грижа

Какво можем да очакваме при хоспитализация за черепномозъчни травми и удар в областта на главата?

За диагностициране на травмите на главата се използват най-разпространените образни изследвания: рентгенография (Rö), компютър томограф (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). При всяка травма на главата задължително се оценява степента на съзнание на пострадалия по широкоизвестната Глазгоу Кома Скала*.

Лечението на травмите на главата зависи от вида им и засегнатите части. При леките травми поведението се състои в обработка, дезинфекция и почистване на местата с повърхностни наранявания. Важно е да се осигури пълна почивка на пострадалия, по възможност без никакви физически и психически натоварвания. Използват се компреси с лед локално и аналгетици за контрол на болката. По-сериозните травми се нуждаят от специализирано и често хирургично лечение. Възможна е хоспитализация, както и специализиран режим на наблюдение и проследяване.

Глазгоу Кома Скала

* Глазгоу скалата е неврологична скала, чиято цел е да даде обективна оценка на степента на съзнание на пациента. Според критериите на скалата, пациента получава оценка от 3 (дълбоко безсъзнание) до 14 (оригинална скала) или 15 (по-често употребяваната модифицирана или ревизирана скала).  Скалата е публикувана за първи път през 1974 година от професори неврохирурзи от Института по неврологични науки към Глазгоуския университет, Шотландия. Първоначално инструментът се ползва за измерване нивото на съзнание след травми и наранявания на главата. Понастоящем се използва в спешната и интензивна медицина при пациенти с остри травми и заболявания, както и при хронично болни в терминални състояния.

Последици от травма на главата 

Последиците от удар в областта на главата и последваща травма зависят от вида на травматичното увреждане на мозъка (дали то е дифузно или огнищно), както и от частта от мозъка, която е засегната. Статистиката показва, че загубата на съзнание може да продължи по-дълго при пострадали с наранявания на лявата страна на мозъка, отколкото при тези със засегната дясна страна. Наблюдението и грижата за пострадалия от травма на главата не трябва да завършват с една консултация. Важно е да следим за промени в състоянието на претърпелите подобни инциденти, защото симптомите могат да указват различни усложнения, които се проявяват след време.

Ето някои от най-често срещаните краткосрочни и дългосрочни резултати от травма на главата:

• тежка депресивна симптоматика;
• панически разстройства;
• тревожни атаки;
• понижено самочувствие;
• резки промени в настроението;
• емоционални изблици;
• повишена раздразнителност;
• необясним гняв;
• нарушения в социалните комуникации;
• нарушения в поведението, асоциално поведение;
• дисфория;
• намалено либидо и сексуална дисфункция;
• халюцинации, параноидни мисли;
• натрапливости, компулсивни разстройства;
• посттравматично стресово разстройство (PTSD);
• нарушен на съня, безсъние;
• проблеми с координацията;
• вегетативни нарушения;
• гърчове;
• проблеми с паметта;
• проблеми с вземане на решения;
• проблеми с концентрацията;
• упорито главоболие;
• замъглено зрение;
• смущения в речевата функция, неясен говор;

При леко травматично увреждане на мозъка пациентът може да остане в съзнание, но също така може и да загуби съзнание за период от няколко секунди до няколко минути.

Още някои признаци при леки мозъчни травми включват: главоболие, гадене, повръщане, затруднения или липса на моторна координация, усещане за замайване, нарушения в баланса, вестибуларни аномалии, световъртеж, замъглено виждане или умора е очите, шум в ушите, неприятен вкус в устата, лесна уморяемост, постоянна сънливост, значителни промени в режима на съня, понякога безсъние.

Често разпространени когнитивни и емоционални симптоми са: резки промени в настроението или обичайното поведение, объркване, проблеми с паметта и концентрацията. Наблюдават се нарушения на вниманието или когнитивната дейност. Също така симптомите на лекото увреждане могат да присъстват и в случаите на умерени или тежки увреждания. При умерена или тежка черепномозъчна травма засегнатият може да страда от: постоянно главоболие, повръщане, гадене, гърчове, трудно събуждане, разширяване на едната или двете зеници, неясен говор, афазия (говорна аномалия), дизартрия, слабост в краката или изтръпване в крайниците, загуба на ориентация, вестибуларни нарушения, обърканост, безпокойство или възбуда.

Важно е да се знае, че дори и на пръв поглед лек удар може да има сериозни последици. Когнитивните и социалните дефицити при усложнения от травми на главата имат дългосрочни последици за живота на хората с умерена до тежка травматична мозъчна травма. Тези нарушения могат да се подобрят с подходяща рехабилитация, назначена и мониторирана от лекар специалист. 

Вижте повече по темата в базата данни на MediKa.bg

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!