Първа помощ при инфаркт

Първа помощ при инфаркт – какво да правим докато пристигне спешна помощ
Начало        

Първата помощ при инфаркт е от огромно значение. Адекватната и бърза намеса може да спаси живот! В много фатални случаи пациентът е можело да бъде спасен, ако му се окаже първа помощ. За да се случи това е важно да сме информирани за нещата, които можем да направим докато дойде линейката.

Следващите кратки указания имат за цел да помогнат с повишаване на общата култура за първата помощ при инфаркт. Когато човек попадне в подобна ситуация, в която близък или непознат получи инфаркт, е важно да запазим самообладание доколкото това е възможно и да не губим ценно време.

Не изпадайте в паника.
Незабавно се обадете на спешния телефон 112 и дайте точна и ясна информация за симптомите и местонахождението на пострадалия.

За да окажем адекватна първа помощ до пристигане на линейката е важно да разпознаваме симптомите на инфаркта. Сред най-честите симптоми са:

• интензивна продължителна болка зад гърдите
• болка в лявата половина на гърдите
• болка в рамото или ръката
• световъртеж
• студена пот
• гадене
• обща слабост

В началната си фаза инфарктът се описва като внезапен пристъп на силна, пареща, притискаща и продължителна болка в гърдите - зад гръдната кост или от лявата страна.

Преди пристигането на линейката е важно да облекчите дишането на пациента. Премахнете и разхлабете стегнати дрехи, колани и т.н. Сложете пострадалия да легне така, че горната част на тялото да е по-високо от долната – по този начин се облекчава работата на сърцето. Осигурете достъп до свеж въздух.

В случай на сърдечен удар трябва периодично да се проверява кръвното налягане, както и честотата на пулса (на всеки 5 минути). При нормализирано кръвно може да се даде нитроглицерин (сублингвално - таблетка, която се поставя под езика).

В случай на рязко спадане на кръвното налягане обаче нитроглицеринът не помага.

Ако пострадалият изпадне в безсъзнание

Ако пострадалият изгуби съзнание, дишане и пулс, трябва незабавно да се постави на твърда повърхност – например на пода – и моментално да се започне сърдечна реанимация, която да продължи до възвръщане на жизнените показатели или до пристигане на линейката.

Направете кратък отривист удар с юмрук в областта на гръдната кост и започнете изкуствено дишане. Започнете сърдечен масаж - на всеки 15 натиска в областта на гръдната кост се прави вдишване и издишване. Проверявайте пулса след всеки 2-3 серии. Ако не се появи пулс – повторете.

Кардио-пулмонарна първа помощ

Кардио-пулмонарната първа (наричана още „реанимация“) помощ е спешна процедура на сърдечен масаж и изкуствено дишане при установяване на загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението, дишането или и двете. Може да се извърши като в медицинско заведение от специално обучен персонал така и в извън-болнични условия от лица.

Процедурата съчетава ритмичен физически натиск върху гръдния кош за създаване на достатъчно кръвообращение за поддържане окисляване на мозъка с изкуствено дишане. Натискът върху гръдния кош създава условия за някакво минимално кръвообращение.

В повечето случаи целта е да се възстанови кислородното подаване до мозъка за евентуално излизане от шоковото състояние. Често така се печели време докато се донесе дефибрилатор - апарат за дефибрилация ('сърдечен електрошок'). Навременно дефибрилиране може да върне сърдечния ритъм и да възстанови кръвообращението и дишането. Целта на дефибрилацията е да спре за кратко време всички възбудени ритмогенни клетки, за да се даде възможност на основния сърдечен такт генератор в този момент да подаде организиран ритъм.

Изкуственото дишане е ритмично подаване на въздух към белите дробове посредством специален резервоар на кислородна смес („амбу“) или 'уста в нос' или 'уста в уста'.

Процедурата се провежда по алгоритми според нивото на медицинска подготовка на даващия първа помощ.

Вижте някои основни насоки, предоставени от Българския Червен Кръст.

 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!