Пулмология
cityobshta

В Сити Клиник Онкологичен център функционира пулмологичен сектор за комплексна диагностика и лечение на белодробни заболявания.

Секторът е оборудван с най-съвременна апаратура, която дава възможност да се обхване целия диапазон от инвазивни и неинвазивни диагностични процедури в областта на пулмологията.

Основните насоки в дейността на сектора са ранна и прецизна диагностика, както бързо и ефективно лечение на най-разпространените белодробни заболявания като:

- Белодробен карцином

- Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/

- Белодробен тромбемболизъм /БТЕ/

Секторът разполага с фибробронхоскоп от последно поколение с възможност за NBI изображения, чрез които може да се откриват начални изменения на бронхиалната лигавица /т.нар.предракови състояния/, невидими за по-старите оптични фибробронхоскопи. Тази диагностична методика заедно със 128-срезовия Компютърен томограф от последно поколение правят възможна диагностиката на белодробния карцином в ранен стадий, когато заболяването е напълно лечимо. Те са подходящи и препоръчвани от Американската Торакална Асоциация като скринингови изследвания при рискови за белодробен карцином контингенти-основно пушачи на повече от кутия цигари на ден в продължение на 10 или повече години, на възраст над 45 години. Пулмологичният сектор работи в тясна колаборация с центъра за интервенционално лечение на БТЕ в Сити Клиник Кардиологичен център.

Моля изчакайте!