Услуга

Психиатрията е медицинска специалност, която изследва, диагностицира и лекува болни с психични и поведенчески
психично болен

Психиатрията (от гръцки ψυχή — душа, дух, но означава също така и ιατρός — лекар - „лечение на душата“) е медицинска специалност, която изследва, диагностицира и лекува болни с психични и поведенчески разстройства.

Психиатрията е дял от клиничната медицина, който изучава психичните разстройства и техните причини, патогенеза, клинична картина, протичане, патологична анатомия, патофизиология, разпространение, лечение и профилактика. Психиатрията се занимава и с изолиране на лица с психични разстройства или с патологични умствени отклонения, които представляват потенциална опасност както за тях самите, така и за околните.

Понятието „психиатрия“ е въведено през 1808 г. от немския лекар, физиолог и психиатър Йохан Рейл в Хале. Първата съвременна психиатрична клиника е основана в Берлин през 1865 г.

Един от основните, но също така и най-трудните въпроси, по който все още няма единодушно мнение и категоричен отговор е какво е норма (нормално състояние) и отклонение (патологично състояние).Психиатрията, макар и не под това име, има корени още в древността. В Древен Рим и Древна Гърция умствените отклонения у някои хора са се считали за свръхестествени. Първите психиатрични болници са построени в ислямския свят през VIII век в Багдад и Кайро. Психиатрични болници се появяват в средновековна Европа през XIII век.

Основни методи на лечение на психиатрията са психотропни вещества - това са химически вещества, въздействащи на централната нервна система, които предизвикват изменени състояния на съзнанието - създават временни изменения на възприятията, настроението и поведението.

Използват се за лечение на психични заболявания и като средства за изследване на психиката и не на последно място за удоволствие. Психотерапия е вид терапия, която се основава основно на морална подкрепа, внушение, рехабилитация, хипноза и психоанализа.

2016-01-14T14:57:06+01:00
Моля изчакайте!