Услуга

Пневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система
Откриват пневмониа с един дъх

Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. Прогнозите на Световната здравна организация са за значително нарастване на честотата им, и че в близко бъдеще те ще бъдат все по-важен медицински, социален и финансов проблем. Това е валидно не само за хроничната обструктивна белодробна болест и туберкулозата, но и за респираторните инфекции и карцинома на белия дроб.

Пневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система. Предмет на дейност на специалността пневмология и фтизиатрия са медицински грижи, специфични аспекти на общественото здравеопазване; медицинската експертиза, консултативна и методична помощ.

Целта е изясняване и повлияване на физиологични и болестни състояния на дихателната система, резултат на първичното й ангажиране или последица на патология на други органи и системи.

В областта на пневмологията и фтизиатрията се осъществяват медицински грижи за:

  • Всички спешни състояния в пневмологията и фтизиатрията;
  • Болести, свързани с първично ангажиране на дихателната система;
  • Състояния и болести, свързани с вторично засягане на дихателната система при друга основна патология;
  • Късни белодробни усложнения след оперативни интервенции или травма.

В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности, за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата:

  • Разпространение на здравни знания и промоция на здравето с акцент върху болести на дихателната система. Те се насочват към всички лица, обект на специализирани медицински грижи или към по-широк контингент от население.
  • Предпазване от заболявания на целеви групи и техния контрол; скрининг и действия, целящи ограничаване разпространението на социално значими белодробни болести (туберкулоза, ХОББ, бронхиална астма, белодробни тумори и други), спиране на тютюнопушенето;
  • Експертно мнение и предлагане на мерки за контрол на неблагоприятни въздействия на околната среда, предотвратяване развитието на усложнения или хронифициране на болестта при остра белодробна патология, предпазване / спиране прогресирането на белодробното увреждане при хронична белодробна патология.
2016-02-02T11:31:52+01:00
Моля изчакайте!