Услуга

Пластика на нос, пластика на клепачи, лифтинг – всички тези манипулации се извършват от специалистите по пластична дерматология
пластична дерматология

Пластика на нос, пластика на клепачи, лифтинг – всички тези манипулации се извършват от специалистите по пластична дерматология. Това е нова медицинска специалност, която се занимава с корекции по тялото и лицето с естетическа цел.

Пластичната дерматология е специалност, с която оперативно се променя външният вид и функционалността на човешко. Някои от тези операции се наричат „възстановителни“ (или само „пластични“). Възстановителните операции са само за подобряване на здравето на нездрав човек. Или просто за повдигане на самочувствието, ако човек си мисли, че не е достатъчно пълноценен.

Целите на една пластична операция могат да бъдат корекция на физически недостатък/обезобразяване; възстановяване на увредена функция.

В исторически план пластичната дерматология е била определяна като хирургия по повърхността на тялото. Специалността се състои от две взаимносвързани направления: реконструктивна (възстановителна) и естетична дерматология. В допълнение към тях, специфична част от специалността включва оперативното и интензивно лечение на различните видове термична травма. Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са тясно свързани, доколкото всяка реконструкция в пластичната хирургия цели освен възстановяване на функцията, също така и подобряване на визията, аестетичните процедури не следва да водят до нарушаване нафункцията.

Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на кожата и подкожните тъкани по цялото тяло, на вродени и придобити дефекти на кожата и формите на лицето, тялото и крайниците, както и изгарянията, измръзванията и техните последици. Тази хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма, онкология и трансплантология.

2016-04-03T15:09:32+02:00
Моля изчакайте!