Услуга

Думата офталмология има от древногръцки (ὀφθαλμός— око и "λόγος" — „слово, знание) – наука за очите. Офталмологията е клон от медицината, който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с леч
очи

Думата офталмология има от древногръцки (ὀφθαλμός— око и "λόγος" — „слово, знание) – наука за очите.

Офталмологията е клон от медицината, който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Зрителният анализатор е елемент с фундаментална когнитивна функция за адаптацията на живия организъм. 80% от сетивната информация за човека се осигурява само от зрението.

В морфофункционално отношение зрителният анализатор се състои от периферен отдел (орган око), проводников (зрителни пътища) и централен отдел (корово представителство в главния мозък).

Освен към човешките очи, дисциплината офталмология се прилага и към очите на животните, тъй като разликите са учудващо малко, най-вече по отношение на анатомията на очите и разпространението на болестите и в по-малка степен — процеса на тяхното протичане.

Специалистите, работещи в сферата на опазване на очното здраве, се наричат офталмолози. Те имат за задача да изучават, разпознават, лекуват и профилактират заболяванията на зрителния анализатор и локалните прояви в очите при други общи заболявания. Офталмологията е една от най-интегративните медицински специалности, тъй като предлага поле за съвместна работа на интернисти, невролози, ендокринолози, рентгенолози и други тесни специалисти.

Методите на работа на очния лекар имат за цел да разпознаят заболяването с най-висока точност, за да се постигне ясна диагноза. Това е най-важната предпоставка за ефективно лечение.

Офталмологията е дисциплина, силно зависеща от медицинската апаратура, но това не е достатъчно за добрите резултати. Очният лекар трябва добре да се ориентира в оплакванията, които водят пациента при него. Добрата анамнеза води до точна диагноза.

2015-09-27T09:57:39+02:00
Моля изчакайте!