Ортопедия и травматология
Hospital "Hadji Dimitar"

Ортопедо-травматологично отделение на МБАЛ „Хаджи Димитър” е специализирана структура за стационарно консервативно и оперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат. Отделението по ортопедия и травматология се намира на четвъртия етаж.

Моля изчакайте!