Ортопедия и травматология
cityobshta

Кабинетът работи според нуждите на центъра, и по-специално обща ортопедия и травматология,обща хирургия и може да бъде тясно специализиран по проблемите на доброкачествените и злокачествени заболявания на опорно-двигателния апарат-диагностика и лечение- според профила на центъра.

Възможно е извършването на малки еднодневни хирургични интервенции с местна анестезия.

Моля изчакайте!