Ортопедия и травматология
ОТО

Завеждащ отделение: д-р Свилен Шидеров

Лекарски екип:
- д-р Христо Аврамов
- д-р Димитриос Марулас
- д-р Красимир Бешков
- д-р Йордан Талев
- д-р Кристиян Гоновски
- д-р Александър Пенев
- д-р Георги Вальов
Старша сестра на отделението – м.с. Румяна Боримечева

В отделението по Ортопедия и травматология работят високо квалифицирани специалисти,  които предоставят на всеки пациент медицински грижи и внимание, отговарящи на европейските стандарти. Чрез съвременната и модерна апаратура се  диагностицират и лекуват  всички видове болести на опорно-двигателния апарат.

За Вашето здраве ще се погрижи екипът ни от 6 лекари с призната специалност, 2-ма специализиращи ортопедия и травматология, 10 медицински сестри  и 10 санитари.

Отделението разполага с  2 модерно оборудвани операционни зали и 59 болнични легла. Наличието на зала за физиотерапия помага за бързото възстановяване на оперираните болни  и скъсяване периода на рехабилитация.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Смяна на:
              - Тазобедрена става /Алопластика/
              - Колянна става /Генопластика/
 • Ревизионно ендопротезиране /при усложнения на пациенти с изкуствени стави/
 • Артроскопска хирургия на ставите /пластика на предна и задна кръстни връзки/
 • Смяна на глезенна става /д-р Шидеров е вторият лекар в България, извършил тази оперативна интервенция през 2013 г./
 • Туморно протезиране /През 2015 г. в клиниката по Ортопедия и травматология за първи път в Южна България бе извършена смяна на тазобедрена става, вследствие на злокачествено новообразувание на бедрената кост/
 • Реконструктивна костно – ставна хирургия:

-    Остеотомии при лечение на ставни заболявания и деформации

-    Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат

-    Ранна диагностика и съвременно лечение на остеонекроза на тазобедрена става при деца и възрастни

 •  Реконструкция и пластична хирургия  на опорно–двигателния апарат:

-    Гръбначна хирургия – счупване на прешлени, дискови хернии, вертебропластика, озонотерапия

-    Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани

-    Коригиращи дължината на крайниците операции

-    Мускулна и сухожилна пластика

-    Кожна пластика /свободна и несвободна/

-    Свободен тъканен трансфер в областта на опорно-двигателния апарат

-    Възстановяване на периферни нерви, увредени в областта на опрно-двигателния апарат

-    Артроскопска хирургия

Травматология:

-    Лечение на фрактури на горен крайник
-    Лечение на фрактури на долен крайник
-    Лечение на фрактури в тазовата област
-    Лечение на фрактури в областта на гръбначния стълб

Моля изчакайте!