Орална хирургия

Какво представлява оралната хирургия - хирургични интервенции, манипулации и лечение
Начало        

Оралната хирургия е дял от денталната медицина, в който влизат различни видове оперативни интервенции в областта на устната кухина. Въпреки, че се занимава и със сложни по своята същност и лечение проблеми, дори почистването на един зъб от кариес представлява оперативна намеса (некректомия). Сред най-често срещаните интервенции са екстирпация на нерв от зъбния канал, почистването на зъбен камък, пиленето на зъб за поставяне на корона, запълване на коренов канал.

Въпреки, че са оперативни интервенции, под понятието орална хирургия специалистите разбират най-вече екстракцията (изваждане, премахване) на ретинирани зъби, отстраняването на кисти от зъбен произход, премахването на малки доброкачествени тумори и поставянето на зъбни импланти.

Всички манипулации за правене на костна пластика при имплантите също се считат за част от оралната хирургия.

Този дял от денталната медицина обхваща лечението на всички хирургични заболявания на устната кухина, както и свързаните увреждания и заболявания на челюстта и лицево-челюстната област.

Сред най-често извършваните хирургични интервенции в оралната хирургия са:

• лечение на възпалителни процеси в лицево-челюстната област
• екстракция (вадене) на зъби;
• оперативно отстраняване на непоникнали или частично поникнали зъби
• премахване на доброкачествени образувания в челюстните кости
• всички операции в пародонталната хирургия
• премахване на доброкачествени образувания на меките тъкани в устата
• биопсия на злокачествени тумори
• пластика за затваряне на комуникация с максиларния синус
• разкриване на зъби като подготовка за последващо ортодонтско лечение
• оперативно лечение на травми на зъбите, както и на меките тъкани и челюстите
• направлявана регенерация на меките тъкани и челюстни кости

Други разпространени видове оперативна намеса са:

• циркумцизио на мъдреците
• хемисекция и коренова ампутация на многокоренов зъб
• френулотомия
• корекция на алвеоларен гребен
• предпротетична подготовка на меките и твърдите тъкани в устата

Екстракцията на зъби представлява цялостното отстраняване на зъба от костта. Това е най-често срещаната хирургическа интервенция в стоматологията.

Инцизията представлява прерязване на меките тъкани с цел да се разкрият подлежащите структури. Най-често това се прави за да се достигне до огнище на възпалителен процес и да се направи дренаж на т.нар. ексудат (обикновено гной).

Циркумцизията представлява изрязване на лигавицата, което обикновено се прилага при ретенирани мъдреци.

Кюретажът се прилага когато трябва да се отстранят различни костни частици и други елементи, останали в зъбната алвеола след вадене на зъб.

Тъканите в устната кухина се зашиват с хирургични шевове при травматична ектракция, пластика и т.н. Гнойните кухини не се зашиват. В денталната медицина и оралната хирургия се ползват т.нар. резурбируеми и нерезурбируеми конци. Нерезурбируемите конци се премахват от 7 до 12 дни след операцията.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!