Онкология
medicinska oncologiq

С оглед изключителните възможности за диагностика в клиниката по Медицинска онкология се приемат, диагностицират, стадират, лекуват и проследяват пациенти с всички солидни тумори. Клиниката е оборудвана с най-модерните световни технологии.

На разположението на пациентите е утвърден екип от професионалисти за насочване за изследвания, необходими за изграждане на диагнозата и последващото лечение. Документите на всеки пациент се разглеждат от Туморен борд, който представлява мултидисциплинарно сътрудничество със специалисти от Клиниките по Лъчелечение, Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Медицинска генетика, Kлинична патология и Гастроентерология.

На територията на клиниката има Инфузионен център с 14 стола с индивидуален достъп на газове и аспирация, възможности за вземане на кръв на място, място за придружител (при желание на пациента) и възможност за съхранение на лични вещи. Всички места имат достъп до телевизия, Wi-Fi интернет.

Моля изчакайте!