Услуга

Общата и клинична патология е специалност, при която чрез изследване на починали болни или на човешки клетки, тъкани и органи се установяват причините за заболяванията и смъртта
лекар

В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години. Фундаменталният труд на Моргани определя иновацията в медицината – да бъдат изследвани постмортем починалите болни, за да се разкрива причината за тяхната болест и смърт.

Половината от това време патологията служи на мъртвопроверителството, а в останалите приблизително около 120 години, след въвеждането на микроскопирането и хистологичните техники, в нейния домен се развива биопсичната дейност, която прави революция в диагностиката.

Последните 50 години бележат значително развитие в медицината, (много повече отколкото в предишните 500 г.) и в частност - в патологията. Навлизането на цитологичните, хистохимични, имунологични и молекулярно-генетични методи на изследване; ендоскопската техника за вземане на биопсии са революционни във всяко отношение.

Те превръщат окончателно патологията в клинична дисциплина с особено значение.

Общата и клинична патология е специалност, при която чрез изследване на починали болни или на човешки клетки, тъкани и органи се установяват причините за заболяванията и смъртта.

Целта на общата и клинична патология е да създава лекари, които имат теоретични знания и практични умения да работят самостоятелно (включително и да бъдат консултанти) в специалността Обща и клинична патология; да поемат отговорност за своите действия и да работят в колектив с останалите членове на съответната хистопатологична лаборатория.

2016-01-19T15:23:58+01:00
Моля изчакайте!