Образна диагностика
Образна диагностика

Центърът по образна диагностика при АСИП – МЦ е оборудван с медицинска апаратура от последно поколение.
•    дигитален рентгеноскопичен   и графичен апарат
•    16 слайсов компютърен  томограф
•    дигитален мамографски апарат
•    ехограф

Тази апаратура позволява  извършването на почти всички образни изследвания. Няма заболяване, чието диагностициране да не изисква използване на поне един от методите на образната диагностика. Изследванията, които извършваме са:


•    рентгеноскопия и графия на бял дроб и сърце
•    на корем и пикочоотделителната система
•    рентгенография на  части от скелета при травматични промени на скелета
•    възпалителни и дегенеративни процеси
•    контрастни рентгенови изследвания на  гастроинтестинален тракт /хранопровод, стомах, тънко и дебело-чревен пасаж и иригография с двоен контраст/
•    контрастни рентгенови  изследвания на пикочоотделителната система – венозна урография, цистография и уретрография


Ендоскопски  методи на изследване с участието на специалисти по гастроентерология и хирургия – ретроградна холангиопанкреатография, трансдренажна холангиография. Съвременният компютърен томограф дава възможност за диагностика на заболявания на главния мозък и задна черепна ямка, в областта на белия дроб и медиастинума, корема и малкия таз. 

От голямо значение е възможността за извършване на ангиопулмография, мозъчната ангиография, както и аортография и нейните клонове при аневризма на аортата, при хирургични операции изискващи яснота по отношение състоянието на съдовото русло.

Все по-голямо значение придобива и КТ урография, даваща повече информация за функция на бъбреците, ангажираност на съдовете, дренажни смущения и причина за тях, ангажираност  от други патологични процеси в корема и малкия таз. Абдоминалната ехография  с модерния ехографски апарат  в голяма степен дава насока за патологичните промени и насоченост  в следващите етапи на диагностичния процес при заболявания на коремните органи и повърхности структури – млечни жлези и щитовидна жлеза. Дигиталният мамограф дава възможност за профилактика и ранна диагностика на рака на млечната жлеза, което е основа за своевременно лечение и практически излекуване. В диагностичния процес на млечната жлеза значително място заема и ехографията, като допълнителен метод за установяване на патологични процеси, а при млади пациенти и като основен метод в диагностиката.
Резултатите от  образните изследвания се предоставят както  на хартиен носител, така и на електронен.
Екипът на  центъра по образни диагностика се състои от двама лекари с призната  специалност по образна диагностика и трима лаборанти.


Д-р Илияна Петрова Мумджиева – зав. образна  диагностика е с 30 годишен стаж по специалността със специализации в Университетските болници в Пловдив и София. С многократни участия в международни обучения и конгреси.  
Д-р Димитрис Псомас – специалист по образна диагностика

Моля изчакайте!