Услуга

Специализацията по образна диагностика включва методите за изследване на различните органи, системи и области в човешкото тяло
образна диагностика

Специализацията по образна диагностика включва методите за изследване на различните органи, системи и области в човешкото тяло чрез конвенционалните рентгенови методи, ултразвуковото изследване, (където има приложение), контрастните рентгенови изследвания, компютърната томография, магнитно-резонансната образна диагностика, ангиографските методи и методите на интервенционалната рентгенология.

Образната диагностика е медицинска специалност, която използва образни технологии за диагностична информация относно морфологията, патофизиологията, хистопатологията и функцията при различни болестни състояния. Тя включва инвазивни методи на диагностика и минимално инвазивни интервенционални методи на лечение под контрола на образните методи.

Специалистът по „Образна диагностика” трябва да може да описва конвенционални рентгенови образи, изработени от рентгенов лаборант или рентгенолог.

Той трябва да може да осъществява образни изследвания с прилагане на контрастни средства – изследване на храносмилателния тракт с бариеви препарати, контрастно изследване с венозно приложение на уроангиографски контрастни средства, съдово инвазивни изследвания (ангиография и др.), други инвазивни изследвания, изискващи приложение на контрастни средства (артрография, фистулография, хистеросалпингография и т.н.).

2016-01-19T15:13:19+01:00
Моля изчакайте!