Услуга

Неонатологията е специалност, занимаваща се с проблемите на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период
кувиоз

През последните две десетилетия значително нараснаха възможностите по отношение на ранната диагноза и терапевтичния подход на специфични заболявания в неонаталния период, имащи пряко отношение към неонаталната смъртност. Особено сериозни са постиженията по проблемите на реанимацията на рисково новородени деца и по-специално преждевременно родените с екстремно ниско тегло.

Внедряването на конвенционалната апаратна вентилация и сърфактант терапия, съчетани с прецизно неврологично изследване, дава възможност да бъдат спасени новородени деца с висок риск, с по-добро качество на живот и нисък процент на късни неврологични последици.

Постиженията в реанимацията на новородените деца и неонаталната неврология като високотехнологични дейности наложиха изграждането на специалисти неонатолози, владеещи спецификата на диагностиката и терапията в неонаталния период.

Неонатологията е специалност, занимаваща се с проблемите на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период. Нейният контингент е всички новородени деца от 0–28 дни и деца, родени преди 32 гестационна възраст до 42 концепционна седмица.

Специалистите по неонатология трябва да умеят да интерпретират диагностични и терапевтичните методи, използвани за функционална диагностика на заболявания на дихателната система, централната нервна система, отделителната система, храносмилателната система, сърдечно-съдовата система в детската възраст. Той трябва да умее да изгражда диагноза на основни нозологични категории и да прави широка диференциално-диагностична програма.

2016-02-21T14:00:22+01:00
Моля изчакайте!