Услуга

Неврохирургията е специалност, изискваща задълбочени познания по анатомията и физиологията на централната и периферната нервна система
мозък

Неврохирургията е специалност, изискваща задълбочени познания по анатомията и физиологията на централната и периферната нервна система. Неврохирургията изучава патологичните промени, ангажиращи централната нервна система, както и методите на изследвания и лечение на заболяванията.

Специалистът по неврохирургия трябва да може да вземе решение за провеждането на един или друг метод на изследване и оперативно лечение, съобразяващ се с етичните норми и правилата на добрата медицинска практика.

Неврохирургията предполага изграждането на специалисти, познаващи невроанатомията и неврофизиологията, патологичните процеси, ангажиращи централната и периферната нервна система, възможностите за тяхното изследване и съвременно оперативно лечение. Освен това са необходими и сериозни познания в областта на сродните специалности /хирургия, ортопедия, неврология, неврофизиология, анестезиология и реанимация/, както и добра общо медицинска подготовка.

Специалистите по неврохирургия трябва да познават определен минимум от редица гранични на неврохирургията специалности: неврология,  хирургия,  ортопедия,  съдова  хирургия,  неврорентгенология, неврофизиология, невроофталмология, отоневрология.

2016-01-31T10:11:39+01:00
Моля изчакайте!