Неврит на зрителния нерв

Невритът на зрителния нерв може е причинен от различни токсични, инфекциозни, имунологични или други причини, но много често остава без категорично доказана етиология.
Начало        

Невритът на зрителния нерв най-често се среща под две основни форми:

• папилит – това е възпалителен процес на папилата на зрителния нерв или т.нар. интрабулбарен неврит;

• ретробулбарен неврит (neuritis n. optici retrobulbaris) – в такъв случай се касае за възпаление на ретробулбарната част на зрителния нерв.

Етиология: от какво се предизвиква неврит на зрителния нерв?

Невритът на зрителния нерв може е причинен от различни токсични, инфекциозни, имунологични или други причини. Много често остава без категорично доказана етиология.

Причините могат да бъдат различни случаи на системни заболявания на централната нервна система (ЦНС) като например мултиплена склероза, енцефаломиелит, менингити, мозъчен абсцес. Инфекциозните заболявания (дифтерия, грип, малария, еризипел), метаболитните заболявания (диабет, болестни състояния на щитовидната жлеза, кръвни заболявания, кръвозагуба, анемии, левкемия, бъбречни заболявания, възпаление на оpбитна тъкан, вътреочно възпаление) също могат да бъдат причина за неврит на зрителния нерв.

Папилитът е възпалителен процес на папилата на зрителния нерв. Протича остро, като папилата е хиперемирана (зачервена) и с оток. Границите на папилата обикновено са размити. Съдовата фуния рано се пълни с ексудат. Сред ранните симптоми, за които трябва да се следи, е централният скотом.

Степента на офталмоскопските промени невинаги е пряко свързана с тежестта на функционалните промени в зрението. Като цяло централното зрение и адаптацията са намалени, кто може да има централни, парацентрални и/или центроцекални и свързани със сляпото петно скотоми.

При ретробулбарния неврит възпалителният процес е в ретробулбарната част на зрителния нерв, като в началото папилата не участва активно в процеса и е офталмоскопски непроменена. Зрителната острота обаче може да е силно снижена.

Заболяването започва рязко, централното зрение отслабва, появява се централен скотом. Отпадната симтоматика може да стигне до слепота при трансверзално засягане на влакната на зрителния нерв.

Сред най-разпространените симптоми са силно главоболие и болки в очната орбита. При движение и при натиск болката се засилва.
Сред ранните симтоми е отслабване на зеничната реакция на светлина. Смущава се възприятието на червения и зеления цвят. В по-редки случаи може да се наблюдава преходно двоене на образите, както и нистагъм.

Симтоми

Основният симптом е основно нарушение в зрението, което се се изразява в изкривяване на възприеманите образи, размиване на очертанията на предметите, тунелно зрение. Характерен симптом е нарушението във възприемането на цветовете (внезапен нетипичен пристъп на далтонизъм). В някои случаи се появяват тъмни петна в зрителното поле.

По тези симптоми невритът често напомня възпаление на ретината на окото, но с тази разлика, че ако при ретината е характерно внезапното и рязко засилване на симптомите, то при неврит симптомите настъпват и се засилват относително бавно – до дни, а не часове, както е при възпаление на ретината.

Окончателната диагноза се поставя от специалист след детайлно изследване на очни дъна и придружаващи изследвания.

Лечение

Лечението на неврита на зрителния нерв изисква внимателното откриване на индуциращите възпалителни огнища в организма на пациента. Тъй като това е сложна и често невъзможна задача, се използват широкоспектърни антибиотици, като е важно те да не са невротоксични.

Патогенетичното лечение включва предипсани от лекар противовъзпалителни медикаменти, някои кортикостероиди, витамини от група Б, някои вазодилататори.

 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!