Минералните води в България и лечебните им свойства

България е една от най-богатите територии в света на минерални извори, много от които са с особено благоприятни за здравето. Страната ни е на второ място (след Исландия) по дебит. Всяка секунда близо 5000 литра минерална вода извират от недрата на земята у нас.
Начало        

България е една от най-богатите територии в света на минерални извори, много от които са с особено благоприятни за здравето. Страната ни е на второ място (след Исландия) по дебит. Всяка секунда близо 5000 литра минерална вода извират от недрата на земята у нас.

В над 225 находища на полезни минерални извори с общ дебит повече от 5000 л/сек. В Южна България са 148 (82 естествени извора и 66 чрез сондаж), а в Северна България (20 естествени извора и 57 находища чрез сондаж) има 77 извора. В южната част на България се намират най-много естествени извори, а в Северна България по-голямата част са находища, открити чрез сондаж.

Класификация според температурата

По температурата минералните води в страната са:

• студени (до температурата на тялото или ~37 ºC)
• топли (от 37 ºC до 60 ºC)
• горещи (>60 ºC)

Студените преобладават в Северна България. В Южна България се срещат най-вече топли и горещи хипертермални извори. Такива се срещат в долината на река Струма, река Места, както и в северното подножие на Западни Родопи. Най-горещият минерален извор у нас е в Сапарева Баня (температурата му достига 101,4 ºC).

Горещи извори с температура между 50 ºC и 90 ºC са минералните находища във Велинград, Кюстендилска и Долнобанската котловина. В страната преобладават изворите с температура между 37 ºC и 50 ºC.

Класификация според химичния състав

Според химичния си състав минералните води у нас се делят на:

• слабо минерализирани (до 2 g/l)
• умерено минерализирани (от 2 до 15 g/l)
• силно минерализирани (между 15 и 30 g/l)
• разсолни (от 30 до 60 g/l)
• силно разсолни (над 60 g/l)

Според съдържанието си минералните води се делят на:

• сулфидни
• радонови
• сулфатни
• хидрокарбонатни
• хлоридни
• въглекисели
• води без балнеологични съставки

Според газовия състав водите могат да се категоризират като азотна, морска и въглекисела.

Повечето от минерални води у нас са средно и силно минерализирани. За т.нар. питейно балнеолечение успешно повлияват бъбречно-урологичните болести, различни стомашно-чревни състояния, чернодробно-жлъчните и ендокринно-обменните заболявания, както и хроничната интоксикация. Някои минерални води от българските находища могат да оказват т.нар. фармадинамичен ефект и имат доказани лечебни свойства.

Сулфатните води са повлияват чернодробно-жлъчните болести. Сулфатно-железните води са ефективни при анемия. Солените са най-подходящи за външно лечение, при ревматизъм, дегенеративни болести и хронични възпалителни заболявания, при травми, както и при неврологични и гинекологични проблеми. Ефектът от газово-сулфидните, сеероводородните и радоновите води е стимулиращо имунната система.

История на лечението с минерална вода у нас

Естествените минерални извори в Сердика (днес София), Пауталия (дн. Гр. Кюстендил), Германея (гр. Сапарева баня), Аугуста Траяна (гр. Стара Загора), Медиус (гр. Сандански) са познати още времето на древните тракийски племена, които населяват земите на днешна България от 2000 години пр.н.е.

Археологическите находки показват, че около минералните извори са формирани праисторически градове и селища до 6000 до 5000 години пр.н.е. през неолита.

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!