Лъчелечение
luchelechenie

В консултативния кабинет по Лъчелечение се приемат пациенти с решения от Онкологична комисия от цялата страна, пациенти с хистологична диагноза злокачествен тумор, някои случаи с доброкачествени тумори на мозъка и съдови малформации. Пациентите се стадират чрез високотехнологичните образни методи на Сити Клиник, за да се определи последователността на лечебните методи (лъчелечение, химиотерапия, таргетна терапия).

Консултират се и пациенти, явили се по собствено желание. Високо-квалифицираните експерти по лъчелечение предлагат най-съвременния лечебен подход за овладяване на онкологични и някои неонкологични заболявания. С всички необходими изследвания пациентите се насочват към Обща Онкологична комисия на Сити Клиник за оформяне на окончателно решение за лечение. Специализираната комисия по Лъчелечение детайлно уточнява вида лъчева терапия – радиохирургия, перкутанно лъчелечение или брахитерапия.

Моля изчакайте!