Услуга

Лъчетерапия, лъчева терапия, лъчева онкология – това е обработка с йонизиращо лъчение (Х-лъчи, гама лъчи, бета лъчи, неутронна радиация)
лъчелечение

Лъчетерапия, лъчева терапия, лъчева онкология – това е обработка с йонизиращо лъчение (Х-лъчи, гама лъчи, бета лъчи, неутронна радиация, малки частици от ускорител). Тя се използва предимно за лечение на рак.

Лъченията могат да бъдат външни или вътрешни от радиоактивни материали, поставени близо до или в раковите клетки. Системната лъчева терапия използва радиоактивно вещество, което циркулира в целия организъм.

Целта на радиационната терапия е да унищожи клетките, които съставляват патологично цел, като например тумор. Основната причина за "смъртта" на клетките, което означава не само разпад и дезактивация, води до нарушение на тяхната ДНК.

Нарушаването на ДНК може да бъде следствие както пряко унищожение на молекулните връзки от йонизация на ДНК атома, така и косвено - от радиолизата на водата, основен компонент на клетъчната цитоплазма. Йонизиращите лъчения взаимодействат с водните молекули, за да образуват пероксид и свободни радикали, които действат на ДНК.

Най-честата причина за назначаването на лъчетерапия е наличието на туморни образования. Лъчетерапията има "екзотични" приложения в козметичните процедури - облъчване след пластична операция и отстраняване на келоиди белези.

2016-01-19T20:20:47+01:00
Моля изчакайте!