Услуга

Лицево-челюстната хирургия е синтетична специалност, обединяваща терапевтични и оперативни методи от хирургия, стоматология, неврология, УНГ и офталмология
Лицево-челюстната хирургия

Лицево-челюстната хирургия е синтетична специалност, обединяваща терапевтични и оперативни методи от хирургия, стоматология, неврология, УНГ и офталмология. 

Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност, която могат да специализират лекари, преминали базово обучение по медицина според изискванията на Директива 2005/36/ЕО.

Хирургичните интервенции, които се провеждат в лицево-челюстната област, поставят изключително високи изисквания. Специалистите по лицево-челюстна хирургия трябва да усвоят принципите на общата и специалната хирургия, както и специфичните особености на хирургичното лечение на заболяванията на лицево-челюстна хирургия и шията.

Специалистите по лицево-челюстна хирургия имат познания от определен каталог от задължителни общохирургични и специални оперативни интервенции.

Лекарите по лицево-челюстна хирургия имат умения по УНГ-болести, коремна хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, анестезиология и реанимация, очни болести, онкология – радиология, химиотерапия, хематология, изгаряния и пластика.

 

2016-02-13T08:28:53+01:00
Моля изчакайте!