Лечение в чужбина – как, кога и защо да се лекуваме в специализирани болници зад граница

Ако вие или ваш близък имате нужда от лечение в чужбина, ето няколко основни отправни точки, които могат да ви бъдат полезни
Начало        

Съществуват много и различни причини, поради които пациентите избират да се лекуват в друга страна. В определени случаи такъв избор е продиктуват от нуждата да се приложи определено лечение, което не може да бъде осигурено в България. Някои страни разполагат с по-добре оборудвани болници и специализирани медицински екипи, които имат експертизата да извършват сложни и животоспасяващи операции за редки или остри заболявания. В други случаи пътуването в друга страна с цел лечение може да е продиктувана от икономически причини – накратко, заради по-ниските цени на лечение.

Когато се налага операция в чужбина е добре да се консултирате с поне двама различни специалисти и да се запознаете предварително с цялата възможна информация за предстоящото лечение.

Ако вие или ваш близък имате нужда от лечение в чужбина, ето няколко основни отправни точки, които могат да ви бъдат полезни:

Комисия за лечение в чужбина

Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) има задачата да „предоставя на български граждани медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които са свързани със заплащане на лечение на заболявания в чужбина“.

Българското Министерство на здравеопазването (МЗ) заплаща за лечение на заболявания на български граждани в чужбина, тогава, когато в у нас „няма достатъчно ефикасни средства, апаратура, ефикасни методи или специалисти за лечение на конкретно заболяване при съответното лице“. Комисията за лечение в чужбина преценява дали са налице тези условия при всеки отделен случай. При положително решение от нейна страна здравното министерство заплаща лечение на български граждани в чужбина.

Планирано лечение в страна от Европейския съюз

В случай на планирано лечение в страна от ЕС е добре да потърсите подробна информация за възможностите за покриване на разходите през съответната служба или застраховател.

Такава информация можете да откриете на сайта Моята Европа: http://europa.eu

Имате право на лечение в друга страна от ЕС при същите условия и разходи като нейните граждани.

Някои страни обаче могат да ограничат достъпа до някои видове здравни услуги. За да видите какви ограничения са в сила, ако има такива, свържете се с националния орган за контакти в страната, в която искате да се лекувате.

Възможно е целите ви разходи или част от тях да бъдат покрити.
Уверете се, че използвате точния формуляр за вашите права на социална сигурност.

Процедури за лечение в чужбина

За да намерите болница, лечебно заведение или друг доставчик на здравно обслужване, предоставящ необходимото ви лечение в друга страна от ЕС, трябва:

да се обърнете към вашата национална здравноосигурителна каса
да се свържете с вашия национален орган за контакт или с органа за контакт на страната, в която смятате да се лекувате
сами да намерите доставчик на здравно обслужване

реди да заминете да се лекувате в чужбина:

обърнете се към вашия национален орган за контакт или вашата здравноосигурителна каса, ако се нуждаете от предварително разрешение
проверете дали разходите ви ще бъдат покрити и какви ще бъдат последиците от всеки ваш избор

Имайте предвид, че здравните системи в другите страни от ЕС може да не функционират по същия начин като здравната система във вашата страна.

За по-подробна информация за вашите права във всяка отделна държава проверете ръководствата за националните системи за социална сигурност на Европейската комисия.

Често задавани въпроси за лечение в държава от Европейския съюз

Лечението в чужбина може да изисква задълбочена документална работа в случай, че искате да се възползвате от възможностите за възстановяване на средставата за лечение. За целта първо трябва да проверите дали националната здравна система или осигуровката ви покриват планираното лечение, след което да решете как искате да бъдат покрити разходите.

В един от вариантите възстановяването ще бъде извършено съгласно условията и ставките за възстановяване в страната, в която е проведено лечението. Ако изберете този вариант, можете да използвате обществени медицински услуги, като ще трябва да поискате от вашата национална здравноосигурителна каса предварително разрешение (формуляр S2), за да заминете да се лекувате в чужбина.

Ако според националното законодателство имате право на лечението, за което кандидатствате, но то не може да ви бъде предоставено в разумен от медицинска гледна точка срок, разрешението трябва да ви бъде дадено. Ако нямате автоматично право на лечението, обаче, НЗОК може да откаже да ви даде разрешение.
Ако сте получили формуляр S2, разходите за лечението ви ще бъдат възстановени в съответствие с правилата в страната, в която сте лекувани. С това ще се занимаят съответните институции във вашата страна и страната, в която сте лекувани, така че по принцип няма да се наложи да плащате предварително.

Съществува и варианта, в който можете да решите да платите предварително за лечението и да поискате тези разходи да ви бъдат възстановени съгласно ставките за възстановяване, прилагани за същото лечение в страната, в която сте осигурени. Ако сте осигурени в страна, в която няма възстановяване на разходи, тогава това ще бъде цена, отговаряща на разходите за това лечение в системата.

Няма значение дали болницата или клиниката, в която ще се лекувате, е обществена или частна.

В ограничен брой случаи може да се наложи да кандидатствате за предварително разрешение — проверете това във вашата здравноосигурителна каса или национален орган за контакт. Вашата молба трябва да бъде удовлетворена, ако в противен случай би трябвало да чакате твърде дълго за лечение в България.

Източник: http://europa.eu

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!