Услуга

Лапароскопската урология е специалност, която има хирургична насоченост. Тя изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система
простата

Лапароскопската урология е специалност, която има хирургична насоченост. Тя изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочно-отделителната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им.

Обхватът на лапароскопската урология е извършване на урологични операции чрез трансперитонеална, екстраперитонеална и ретроперитонеоскопска лапароскопия или роботасистирана лапароскопия при различни урологични заболявания, изискващи лапароскопска диагностика или оперативно лечение. Извършването на тази дейност позволява съкращаване на следоперативния престой.

Медицинската квалификация в обсега на лапароскопската урология включва и усвояване на основни познания в областта на ендоскопските диагностични методи; образната диагностика (рентгенови, радиологични, ултразвукови и др. методи); биопсичните методи; нефрологията; хирургията; съдовата хирургия; гръдната хирургия; урогинекологията; онкологията; анестезиологията и интензивното лечение; екстракорпоралната литотрипсия; ендоурологичните операции; приложението на лазерите в урологията; лапароскопските урологични оперативни методи; роботизираните оперативни методи в урологията; пластично-реконструктивните и естетичните операции в урологията; бъбречнататрансплантация; андрологията.

2016-03-28T07:32:47+02:00
Моля изчакайте!