Кратка история на зъболечението в България

История и развитие на зъболечението у нас
Начало        

В България по време на Първото Българско царство (681-1018 г.) българския княз Борис I изпраща до папата в Рим 115 въпроса свързани с хигиената, храненето и лекуването на болести. През ІХ-ти век Йоан Екзарх в „Шестоднев“ описва анатомията на лицето, включително зъбите. През Х-ХІ век в лекарствения сборник „Зелейник“ са описани рецепти против зъбобол.

По време на Второто Българско царство (1018-1396 г.) зъболечение се извършва от народни лечители. Създават се първите болници към Бачковския и Рилския манастир.

По време на османската власт (1396-1878 г.) лечебната дейност се е извършвала основно в манастирите чрез билколечение. Ако последното не даде резултат зъбът се изваждал от „зъбари“ (бръснари, ковачи и др.). Зъботехническите инструменти са се изработвали от ковачите и са се предавали от поколение на поколение.

Поради работа в нехигиенични условия, често следвали усложнения, като инфекции, фрактури на челюстта, изваждане на здрав зъб и подобни. 

След Освобождението в България пристигат много зъболекари от чужбина. През 1878 г. в Русе започва работа Фридрих Карл Фламих, който е първия дипломиран зъболекар от Чехия. През 1893 г. зъболекарите са вече 14 и работят в по-големите градове. Първият българин, който става правоспособен зъболекар, след като е завършил Букурещкото дентистко училище, е Васил Аргазов.

След Първата световна война зъболечението е частно или частично безплатно. След Втората световна война обществената зъболечебна мрежа се разраства.

През 1942 г. в Медицинския факултет на Софийския университет е създаден зъболекарски отдел с три катедри: Консервативно зъболечение, Оперативно зъболечение и Зъботехника. През 1950 г. зъболекарския отдел е преименуван в Стоматологичен, а година по-късно прераства в самостоятелен Стоматологичен факултет към Медицинска академия.

Същата година е създаден първият Медицински техникум по зъботехника. Въвежда се безплатна медицинска помощ, която обхваща и зъболечението, с изключение на зъбопротезирането.

През 1970 г. във ВМИ - Пловдив се откриват три катедри в специалност „Стоматология“: Терапевтична, Хирургична и Ортопедична стоматология, а през 1974 г. се открива самостоятелен Стоматологичен факултет.

През 1999 г. се въвежда здравноосигурителната система, и част от услугите са финансирани от Здравноосигурителната каса.

През 2006 г. се открива Стоматологичен факултет и към Медицинския университет във Варна.

Понастоящем зъботехниците се обучават в Медицинските колежи.

 

Препоръчани клиники за такъв тип заболявания

Моля изчакайте!