Услуга

Комуналната хигиена е основен раздел на хигиенната наука, който изучава факторите на жизнената среда, дефинира “безопасно” качество на околната среда и оценява риска за здравето на населението и отдел
хигиена

Комуналната хигиена е основен раздел на хигиенната наука, който изучава факторите на жизнената среда, дефинира “безопасно” качество на околната среда и оценява риска за здравето на населението и отделни чувствителни групи при остра и хронична експозиция.

Тази специалност се нарича и хигиена на околната среда или медицина на околната среда. Комуналната хигиена изучава хигиенните фактори: атмосферен въздух, вода, почва, шум, околна температура и тяхното влияние върху здравето на човека в жилищата, обществените заведения и населените места.

Специалистът, квалифициран в областта на комуналната хигиена, трябва да може да анализира, съпоставя, интерпретира, обобщава и изготвя здравно-хигиенно заключение с препоръчителни мерки въз основа на данни от изследвания на отделните фактори на средата, разглеждани съгласно изискванията на конкретни закони и нормативни документи.

Базовите умения, които е необходимо да притежава специалистът по комунална хигиена, са свързани с възможностите на съвременните физични, химични и микробиологични методи за анализ на факторите на жизнената среда и оценка валидността и представянето на получени резултати.

2016-01-05T12:14:41+01:00
Моля изчакайте!